معماری مرکز پشتیبانی FRAC توسط جاکوب و مک فارلین

تحریریه معماری آرل
معماران : جاکوب و مک فارلین
موقعیت : اورلئان، فرانسه
مساحت: 3،400 متر مربع
سال: 2013ایده معماری تعیین سطح مداخله به کل سایت را مشخص می کند. دو شبکه از بافت تاریخی غالب شناخته شده است. تحقق همگرایی و نشت شکل هندسی در کنار هم مرکز FRCA در آینده می باشد.
فضای داخلی مانند یک فضای عمومی است که ارتباط ساختمان و اجرای برنامه های FRCA را در بر می گیرد.
قصد ساخت این بنا نه فقط ایجاد یک چشم انداز است بلکه سعی بر ایجاد یک توپوگرافی نیز شده است.سورفیس بنا از دخالت دو شبکه ساختمانی تطبیق با محیط طبیعی سایت پیروی می کند.
 


حجم ساختمان توسط اشکال هندسی بصورت افقی و عمودی در جهت خارج شهر اکسترود شده ایجاد شده است.عکس های پلان و دیاگرام ها با کیفیت بالا قرار داده شده است لطفا تا بارگزاری عکس ها شکیبا باشید.
 


منبع :
گروه معماری آرل
http://www.archdaily.com/424754/the-turbulences-frac-centre-jakob-macfarlane-architects
http://www.journal-du-design.fr/architecture/les-turbulences-frac-centre-jakob-macfarlane-34258


لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-833.html