درهای بیشتری را باز کنید : معرفی شرکت معماری Supervoid در ایتالیا

تحریریه معماری آرل
اینبار ما با یک معمار ایتالیایی از گروه Supervoid درباره تکنیک های طراحی شان و روند توسعه فضای داخلی دفترها، گفت و گو کردیم.
شرکت معماری Supervoid در روم مستقر قرار دارد و در سال 2016 توسط Benjamin Gallegos Gabilondo و Marco Provinciali تاسیس شد. این شرکت بر پروژه های زیادی در مقیاس های مختلف، در سرتاسر اروپا و آمریکا کار کرده است .این دو معمار به موازات پروژه های معماری، مقاله هایی را در انتشارات بین المللی منتشر کرده اند.

بنا به گفته آنها، معماری نتیجه پیچیده ای از وجود چند شرایط مختلف است :کارفرما، بافت پروژه و تاریخ، که تمام آنها در طول زمان متفاوت هستند. آنها همیشه به کارهای پژوهشی علاقه مند بوده و تمرینات معماری شان را با آموزش های آکادمیک و اطلاعات تاریخی ترکیب کرده اند که این رویکرد در طراحی فضای داخلی شرکت آنها نیز مشهود می باشد.

دفتر معماری Supervoid، که هم چنان تحت بازسازی است، در یک ساختمان مسکونی متعلق به دهه 1920، در نزدیکی کولوسئوم در روم واقع شده است. اگر چه نما و پله های ساختمان شبیه به طراحی های رایج قرن بیستم است ولی هنگام ورود با یک فضای غیرمنتظره سفید در ساختمان و ستون های سفید و مبلمانی ساده و حداقلی، مواجه می شویم. با ورود به Suprvoid میبینیم که عملکرد فضاها با هم ترکیب شده و دیوارها محدود کننده فضای هر بخش نیستند. در عوض، قسمت های مختلف با اختلاف ارتفاع از زمین، از هم متمایز شده اند. معماران سعی کردند تا این ویژگی" نامعین بودن" را در روند بازسازی حفظ کنند که تقریبا شبیه به چیزی است که در مرحله ساخت پروژه با آن مواجه می شوند، و اجازه می دهند تا ذهن،محدوده هر فضا را تعریف کند.


تحریریه معماری آرل
منبع : آرک دیلی / درهای بیشتری را باز کنید

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-8270.html