طراحی دفتر کار : سقفی که فضای بیرون را به داخل دعوت می کند

تحریریه معماری آرل

دفتر طراحی Partners by Design با کمپانی Arktura، در طراحی پروژه دفتر جدید 62000 فوت مربعی Mead Johnson Nutrition در آمریکای شمالی و در شیکاگو همکاری کرده اند تا یک سقف ارگانیک آکوستیک سفارشی بسازند. طرح این سقف کمک می کند فضای بیرون به داخل بنا آورده شده و زیبایی طبیعی با عملکرد تلفیق بشود. این رویکرد کیفیت فضا را بهبود بخشیده در عین حال که بنا کماکان بیانی شاخص نسبت به محیط اطراف خود دارد.
بعلاوه این طرح گویای ارزش های این برند و کمپانی می باشد. طرح این بنا ملهم از اثر آب است. چرا که اینگونه بنا به نوعی موقعیت خود را در پایین رودخانه شیکاگو و در جایی که سه شاخه این رود به هم می رسند انعکاس می دهد.

بعلاوه به واسطه ارتباط عمیق آب با زندگی است که باعث می شود این ماده حیاتی در بخشی از ماموریت شرکت Mead Johnson که تغذیه کودکان جهان می باشد جا گیرد. سیستم سقف آکوستیک با فرم ارگانیک و پیوسته آن از صفحات آکوستیکی سیالی ساخته شده است که به صورت طبیعی موج پیدا کرده و توسط کمپانی Arktura ساخته شده اند. این سازه آتریوم و راهروها را به یکدیگر پیوند زده و صدا را تضعیف می کند، در عین حال که حس حرکت سیال آب در مجاورت بنا را به نمایش می گذارد.

فرم های موجی شکل به این جهت طراحی شده اند که انعکاس دهنده موقعیت خاص این سایت باشند بعلاوه طرح سقف بدون داشتن هیچ لبه مشخصی، خود را به صورت شاخه ای از شعبات رودخانه نشان می دهد و در عین حال اثر آکوستیکی در سرتاسر فضا را به حداکثر می رساند.
تیغه های این سقف بام متریال آکوستیکی پر بازده کمپانی Arkutra به نام Soft Sounds ساخته شده که با PET های 100 درصد قابل بازیافت و NRC با درجه 0.9 تولید شده است و این امکان را به سقف می دهد که تاثیر قابل توجهی در کاهش سر و صدا در کل فضا داشته باشد.

این سازه هم در فرم و هم در فضا، طبیعت گرایانه بودن را به نمایش می گذارد و این به واسطه استفاده از طیف متنوع بافت چوب متریال Soft Sounds کمپانی Arkutra می باشد که بافت چوب بلوط روشن را شبیه سازی کرده است. این امر باعث زیبایی و حس گرمی در سقف شده و به آن جزئیات و هویت چوب طبیعی را می دهد. در عین حال که طرح از مزایای عملکردی یک متریال مهندسی شده، سبک، بادوام و پربازده آکوستیکی نیز بهره مند می شود. تمام متریال های استفاده شده در پروژه از نوع کم اثر بر روی محیط زیست می باشند که یکی از اولویت های شرکت Mead Johnson می باشد.

تحریریه معماری آرل
منبع: architizer.com


لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-8051.html