معمار و معماری گم شده است

تحریریه معماری آرل

امیرمحمد اخوان، معمار، با بیان اینکه متأسفانه، معمار و هنر معماری در کالبد جامعه گم شده است و به طور جدی این هنر در خطر است. ما به یک جنبش نیازمندیم تا بتوانیم از این فاجعه که در حال رخ دادن است، جلوگیری کنیم.

من در تمام سال هایی که کار کرده ام، وضعیتی به بدی الآن ندیدم، که در آن نه معمار داریم نه معماری. من نمی خواهم تلاش همکاران، اساتید و دوستانم را زیر سوال ببرم و به طور مشخص به موضوعی اشاره می کنم که فکر می کنم همه ارزش آفرینان جامعه ی معماری در کشور به این اعتقاد رسیده اند که، تعریف درستی برای معمار، نداریم و این امر باعث شده است که دیگر خیلی خیلی اندک معماری ببینیم. اگر بخواهم به طور مشخص بیان کنم، باید خدمتتان عرض نمایم، صداهای ناکوک و پارازیت هایی که درجامعه حضور دارد، امکان شنیده شدن حرف اساتید معماری و بزرگان عرصه ی دیزاین در کشور را خیلی سخت کرده است و همین خود باعث شده است که جوانان خلاق و مستعدی که سرمایه های این کشور هستند، الگو و تعریف درستی از معمار نداشته باشند و این سونامی که الآن در آن هستیم و تأکید می کنم سونامی و نه بحران و نه مشکل فقط به دست تک تک اعضای این جامعه ارزش آفرین معماری خاموش می شود و مسیر درست و مناسب برای معمار و معماری را فراهم می کند.

به همین دلیل من هم مسئولیت اجتماعی خود می دانستم تا در پروژه ای که زنجیره فرهنگی ایوان در حال اجراست که اولین reality show در زمینه معماری خواهد بود و امیدواریم با بهره گیری از توان رسانه های دیجیتال بتواند جریان فرهنگی درستی برای جامعه معماری و به طور کل دیزاین در کشور ایجاد کند، همکاری کنم.

این زنجیره با همکاری IPTV هایی که در کشور فعال هستند قصد تولید برنامه ی اپیزودیک در این زمینه را دارند که می تواند بزرگترین اتفاق جامعه معماری ما باشد. به طور مشخص ما در این پروژه و با استفاده از این پلتفرم ها به دنبال ایجاد بستری هستیم که معماران جوان، خلاق و مستعد بتوانند، دیده شوند و همچنین با استفاده از رسانه پرمخاطب، محتوایی در راستای باز تعریف درست معمار و معماری به وجود بیاوریم.
تلاش های بسیار خوبی توسط تیم تهیه و تولید این پروژه صورت گرفته است و انشاالله در هفته ی آخر امسال اولین قسمت از این برنامه را در اختیار مخاطبین قرار می دهیم. من همین جا از تمام اساتید، دوستان و معماران ارزش آفرین دعوت می کنم به این جنبش بپیوندند.

تحریریه معماری آرل
نویسنده : امیرمحمد اخوان


لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-7968.html