امکانات مسکونی و گردشگری در میلان

تحریریه معماری آرل
معمار : aa-ls
موقعیت : میلان، ایتالیا
همکاران : Francesco Bardelli, Germana Gavazzoni, Luca Venturini, Federica Lorini, Andrea Busi
مساحت : 13,757.25 متر مربع
سال : 2010


بر اساس بیانات معمار این اثر، سایت این پروژه، قبلا در اختیار یک کارخانه ی نساجی بوده است و با تغییر کاربری آن به مسکونی و جذب و سکونت گردشگران، این انتظار می رود که تغییر زیادی در فرهنگ این منظقه حاصل شود.این پروژه، جهت استفاده ی اقامتی گردشگران و همچنین یک مرکز آموزش عالی چند کاربره با امکانات رفاهی مورد نیاز را پوشش می دهد و بین مناطق Ilarione Rancati و Stamira قرار دارد. زمین این مجموعه آپارتمان ها همانطور که در بالاتر اشاره شد قبلا در اختیار یک کارخانه ی نساجی بوده است که با تغییر کاربری و ساخت مجتمع های مسکونی اقامتی مجموعه 96 آپارتمان و 172 اتاق خواب، ساخته شده است. آپارتمان های مسکونی در قسمت شمالی این سایت و مرکز آکوزش عالی در ضلع شرقی قرار دارد.هتل های این مجموعه در 5 ساختمان خلاصه میشوند. طبقات مجموعه ساختمان های هتل، بین 5 تا 7 طبقه است. کاربری طبقات در همه ی ساختمان ها مشترک است و در همه ی ساختمان ها، طبقه ی اول به عنوان فضایی برای خدمات مشترک مانند رستوران و ... است و البته مسیر رسیدن به فضاهای سبز و آزاد.

1st Floor Plan

 


لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-795.html