قوس سنتی و مدرن در نما و بام برج مسکونی سیدنی

تحریریه معماری آرل
امروزه پدیده مرمت، بازسازی و تلفیق فضای های قدیمی با عناصر معماری جدید پرشمار شده است. چنین تلفیق هایی حاصل قرارگیری بین تغییرات سلیقه ای بین چندین جنبش در عرصه معماری می باشد. ساختمان سن کلارنس شهر سیدنی هم یکی از همین دست پروژه ها می باشد که در عین حفظ و بقای خلوص معماری کلاسیک خود با نمای قوس دار و طاق های بلند، هویتی ارگانیک را به خود پیوند داده است.

معماری ساختمان مسکونی خیابان سن کلارنس سیدنی ترکیبی از معماری قدیمی و جدید، نمای آجری قوس دار دست ساز و بام ارگانیک با متریال های مدرن را به نمایش گذاشته تا جلوه های آینده نگری از شهر سیدنی را نشان دهد. برج مسکونی 26 طبقه سیدنی ترکیبی واقعی از یک مکان تطابق پذیر با 135 آپارتمان، 86 سوئیت بوتیک، 8 واحد تجاری  F&B می باشد. کانسپت ساختمان مسکونی سیدنی به محتوای تاریخی سایت مرتبط است. قوس ها و طاق های آجری نما با توجه به ماهیت تاریخی شهر مورد مطالعه و طراحی شده قرار گرفته اند.

طراحی ساختمان مسکونی سیدنی دارای یک هویت ماسونری سنگین در طبقات پایه است، در حالی که هر چه به بالا می رویم فرمت ساختمان از یک نمای آجری به سبک مدرن و سپس به بام سبز ارگانیک تغییر ماهیت داده است. علیرغم انتظاراتمان ما با بازخوردهای مثبتی بنا به ساختمان سنتی آجری در کالبدی مدرن طرفیم. واکنش خریداران و کارفرما به این پوسته که پیش درآمدی در پروژه به شمار رفته بسیار مثبت بود. آجر یک متریال گرم و دعوت کننده است که پوسته شیشه ای و فلزی سرد برج را پوشش داده، و طرح در عین حال به شیوه های سنتی هم احترام گذاشته است.

طراحی نمای آجری آلهام بخش میراث منطقه ای و مولفی از هویت شهری است که با قرارگیری کنار ساختمان صلیب سرخ و انبار اندرو براس به یک هویت برجسته رسیده است. قوس های آجری نما و آرک های بلند نوعی دوگانگی با هدف دعوت کنندگی دارد، و واژه زیبایی را با گردش مسیر کاربران از ورودی ساختمان تا بالکن ارگانیک سبز بر روی بام ادامه داده است. قوس نمای آجری با بررسی و مطالعه مربوط به ماهیت ساختمان های بندر سیدنی و طیف آجرکاری این شهر انتخاب شده که دارای پیچیدگی و اصالت می باشد و به شدت به گذشته شهر سیدنی مرتبط است.

 اکثر ساختمان های شهر دارای فرمتی مسطح می باشند. پروژه ARC سیدنی به دنیال یک فرصت بود با قالب بصری تاثیرگذار بر روی هر ضلع ساختمان را تغییر دهد. بام ساختمان با سازه های چادری قوس دار در ادامه تکمیل کانسپت های نمای آجری اضافه شده است. بام پروژه برگرفته از سبک زندگی در فضای باز وخصلت های مردم این کشور (گذراندن اوقات فراغتشان در فضای باز) می باشد. ساختمان کمان سیدنی اولین پروژه مسکونی بلندپروازانه با تلفیق فضای سنتی و مدرن در مقیاسی بزرگ است.

تحریریه معماری آرل
منبع: archdaily.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-7947.html