سقف هایی که نقش دیوار را در طراحی نما بازی می کنند!

تحریریه معماری آرل

سقف یکی از مهم ترین قسمت های سازه ای هر ساختمانی است. از سقف برای تفکیک بین فضاها و حفاظت از فضاهای ایجاد شده استفاده می شود. نوع سقف شدیدا به شرایط آب و هوایی وابسته است و معماران این امکان را خواهند داشت که با توجه به شرایط موجود،زیبا شناسی و محدودیت های سازه ای طراحی نمایند و همچنین شخصیت و هویت ساختمان را در سقف آن نیز نشان بدهند. اهمیت سقف ها زمانی چند برابر خواهد شد که نقش دیوار را برای یک ساختمان ایفاء می کند. به دنبال این موضوع،نمونه هایی از سقف هایی که به عنوان دیوار نیز استفاده می شوند، معرفی می کنیم.
13 خانه که سقف شان بخشی از نمای ساختمان را تشکیل می دهند.

این مجموعه یکی از بهترین محتواهای گروهی را شامل می شود که توسط کاربران جمع آوری شده است.

House in Usuki / Kenta Eto Architects

Magush Villa / White Cube Atelier

Treow Brycg House / Omar Gandhi Architect

JR’s Hut at Kimo Estate / Anthony Hunt Design + Luke Stanley Architects

Long An House / Tropical Space

Tent House / Chris Tate Architecture

Deep House / poly.m.ur

DAIKO / Keitaro Muto Architects

DAIKO / Keitaro Muto Architects

Casa A / Método

Tepee en Nasu / Hiroshi Nakamura & NAP

Eaves House / mA-style architects

Origami / TSC Architects

Passive House with Sundial / Kikuma Watanabe


تحریریه معماری آرل
منبع:archdaily.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-7925.html