طراحی ساختمان اداری تجاری خیابان تهران در سئول

تحریریه معماری آرل
پروژه ساختمان اداری تجاری K2 کالبدی به سبک معماری نوگراست که در "خیابان تهران" منطقه گانگام کره جنوبی واقع شده است. پروژه K2 در محدوده ای پرجمعیت از منطقه تجاری و مسکونی قرار دارد. با توجه به ماهیت فضای تقسیم شده، کاربری هایی مانند رستوران و سالن زیبایی در دو طرف خیابان تهران قرار دارد که به صورت 24 ساعته سرویس می دهند. این بخش خیابان تهران شامل ساختمان های تجاری و اداری پرشماری است که دارای ارتفاع متنوع و تابلوهای گوناگون می باشد که نسبت به ماهیت پروژه K2 شلوغ تر می باشند.

اگر به ساختمان و یا حتی عرض سایت دقت کنیم، متوجه خواهیم شد که ساختمان بسیار باریک است به واسطه شلوغی اطراف خود، باریک تر هم به نظر می آید. لذا پلان ساختمان دارای کمی جابجایی در طبقات می باشد که می تواند تاثیر آنرا در نمای اوریگامی ساختمان مشاهده کرد. نمای ساختمان تجاری K2 دارای چهره های متفاوتی از هر زاویه می باشد که کاملاً متضاد با ساختمان های دیگر خیابان تهران شهر سئول می باشد. با وجود عرض کم زمین و طراحی نمای ساده نسبت به کالبد های اطراف، ساختمان در پس شلوغی محله خود را به خوبی نشان می دهد و از مسافت و دیدهای متفاوت قابل مشاهده است. 

ایده و کانسپت برای طراحی مجتمع اداری K2 رابطه مستقیمی با موج تغییر سبک و حفظ ارزش های منطقه ای داشته است. به عنوان مثال طراحی نمای مجتمع ساختمان های اطراف را حقیر نمی کند، و در عین حال دارای هویت شخصی و منطقه ای هم می باشد. رنگ پوسته نما هارمونی مناسبی با برخی از ساختمان های اطراف برقرار کرده، و دارای محور و جهت گیری فکر شده ای است. علاوه بر جهت گیری منطقه ای، برنامه فیزیکی فضاهای اداری با 2.5 برابر ظرفیت ابعاد سایت به ارتقا متراژ پروژه افزوده است. 

البته تعبیه پارکینگ و محدودیت های نورگیری ساختمان منجر شد تا نمای ساختمان دارای زوایای متفاوتی باشند. همچنین باید به ورودی اصلی در نمای اصلی اشاره کنیم که با یک برش بزرگ از پوسته، قاب ورودی را به خوبی برجسته ساخته است. زیرزمین، طبقه اول و دوم در پاین ترین قسمت ساختمان قرار داشته که با خیابان مرتبط می باشند. در عوض این عرصه ها به عنوان سِیر تکاملی محور حرکت خیابان، توسط راه پله به عنوان یک عنصر ارتباطی مجزا به بیرون مرتبط می گردند. به لحاظ ارتقاء تسهیلات تجاری، بخش پایینی ساختمان را تا حد امکان مرتفع و برجسته طراحی کرده اند. طراحی باغ بام هم بخشی از احترام به منطقه و سایر کالبدهای منطقه تعبیه شده است.


تحریریه معماری آرل
منبع: vmspace.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-7909.html