طراحی موزه به مثابه ساختارشکنی متفاوت از برنارد چومی

تحریریه معماری آرل
طراحی و ساخت موزه بزرگ 33 هزار متری مربعی که با تفکرات و سبک برنارد چومی ارائه شده، به نقطه برجسته ای از شهر تیانجین تبدیل شده است. موزه تیانجین (که نام Exploratorium  یا " کاوش گاه" برای آن برگزیده شده) با استفاده از تکنولوژی معاصر در مقیاسی بسیار بزرگ ساخته شده است. علت بزرگ بودن مقیاس موزه، به آبجکت های بزرگ برمیگردد که در داخل موزه تعبیه شده است. به عنوان مثال موشک اکتشافی فضایی چین یکی از معدود آبجکت بزرگ این موزه به شمار می رود.

طراحی موزه کاوش گاه تیانجین بخشی از فضای فرهنگی شهر به شمار می رود که از امکانات بسیار برای برگزاری رویدادهای فرهنگی بهره برده است. همچنین این مجموعه شامل عرصه های همچون گالری های هنری، دفاتر اداری، رستوارن و خورده فروشی می باشد. برنارد چومی موزه کاوشگاه را برای ایجاد ارتباط غنی بین صنعت، تاریخ و صنایع تولید بود تا محدوده ای را برای نسل امروز خلق کند که مرجه مناسبی برای افراد جوان باشد. فرم کلی موزه یک مستطیل بزرگ می باشد که از مخروط های عظیمی تشکیل شده است.

مخروط مرکزی از سقف نور طبیعی را به پایین انتقال می دهد که از پایین به هر سه سطح Exploratorium متصل شده است. ورود مراجعه کنندگان از طریق یک مسیر مارپیچی صورت می گیرد تا تجربه غیرمعمول شهرهای عمودی و ساختارگرایی صنعتی را بازسازی کند. با گذر از این مسیر مارپیچ، بازدیدکننده به سقف شیشه ای مخروط می رسند و از فضای بالای بام به عنوان مکانی برای مشاهده مناظر شهر بهره می برند. دادن دسترسی به بازدیدکننده یک عامل روانشناسی است که فرد مراجعه گر حس کند که موزی به او تعلق دارد.

نقطه کانونی موزه به مجتمع نمایشگاهی اختصاص یافته که همان حجم مخروط بزرگ است و دسترسی به تمام قسمت های عمومی را فراهم می کند. ارتفاع این مخروط بسیار بزرگ تقریبا دو برابر موزه گوگنهایم می باشد و به صورت جانبی به تمام فضاهای موزه متصل گردیده است. مخروط های بزرگ سه گانه بخش اعظمی از سیرکولاسیون محسوب می شوند، در حالی که صورت فلکی از نورگیرهای دوار به تکوین ویژگی ساختارشکن فضا و سبک معمار تاکید دارند. حجم های مخروط شکل قاب مستطیلی فضا را ذوب کرده و خود را در بدنه موزه جای داده اند. نمای یکپارچه آلومینیومی موزه هم با وجود جلب توجه و خودنمای از مایل ها دورتر، در شاخص نمودن پروژه نقش داشته است. هر چند که طراحی نمای موزه با این متریال دلیلی محکمی بر ایجاد پوسته یکپارچه و اجرای سریع آن بود.
برنارد چومی طی اظهار نظری گفته: کاوشگاه ساختمانی برای گذشته، حال و آینده تیانجین می باشد، و بنا به ظاهر منحصربه فردش، عموم را به کاوش تشویق می نماید.

تحریریه معماری آرل
منبع: archdaily.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-7884.html