طراحی و اجرای دفتر کار شرکت نرم افزارهای معماری اتودِسک

تحریریه معماری آرل
همه ما معماران و طراحان با شرکت طراحی نرم افزارهای معماری به نام اتودسک (Autodesk) آشنا هستیم. طراحی دفتر جدید شرکت اتودسک در پورتلند بر اساس سناریو بازسازی یک انبار قدیمی می باشد، و فضایی در خور هویت نام این شرکت. تیم طراحی مَکِنزی با همکاری شرکت اتودسک، پروژه ساختمان اداری را بر اساس زمینه های محلی و منطقه ای تفسیر کرده اند. شاخصه اصلی فضای کار بر حسب حفظ استعداد و عناصر سرگرم کننده طراحی شده تا تعامل بین کارمندان را ایجاد نماید. 

طراحی داخلی دفتر کار اتودسک بازتابی از مواد بازیافتی و تاریخ صنعتی ایستساید محله های پورتلند می باشد که با همکاری سازندگان محلی به اجرا رسید است. اتاق های مبتنی بر همکاری گروهی و فضاهای جلسه با الهام پذیری از جنبش خانه های کوچک پورتلند و هویت محلی درون آن ارائه شده است. وقتی به طراحی لابی و راهروها نگاه می کنیم، هویت محلی، شهری و صنعتی پورتلند در سراسر کار موج می زند. اینکه سقف لابی انتظار با چوب کاور شده و سپس تاسیسات مکانیکی و الکتریکی روی کار نصب شده اند. 

انگیزه های فرهنگی شهر پورتلند در سراسر طراحی دفتر کار اتودسک مشاهده می شود. طراحی که تلفیقی از هنر صنعت گران محلی، نشانه های شهری، جغرافیا و تاریخ می باشد که در بطن پروژه درهم آمیخته شده است. گروهی متشکل از هنرمندان محلی و ساززندگان که در تهیه وسایل و ترمیم فضاها نقش عمده ای داشته اند. 

کانسپت طراحی داخلی شرکت اتودِسک با ایده "ساخت نمادینه همه چیز" است. معمار به دنبال مفهوم "ایده به شکل" به فضاسازی در هم بخش رسید ، و فضاهای مجسمه واری را طبق intro (عکس معرفی نرم افزارهای اتودسک) بعضی از نرم افزارهای این کمپانی طراحی شده است. طرح نهایی توسط ابزار طراحی و ترسیم اتوکد، 3DMAX، ReCap، InfraWorks، رویت و رویت لایو انجام شده و اکثر عرصه ها و دکورهای داخلی تجسمی از عملکرد خود نرم افزارهای شرکت Autodesk می باشد. 

تحریریه معماری آرل
منبع: archdaily.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-7795.html