طراحی داخلی آموزشگاه تخصصی موسیقی

تحریریه معماری آرل
پروژه آموزشگاه موسیقی با توجه به مفهوم فرایندهای یادگیری موسیقی، خلاقیت و عنصر موزیک متولد شده است. در نتیجه چنین برنامه ریزی و همفکری بین کارفرما و پیمان کار، مفاهیم کلیدی معماری فضای جدید را پاسخگو بودند. این مفاهیم شامل: بیداری حس کنجکاوی موسیقی، کشف هستی موزیک، قلمرو، اجماع و پایداری این هنر می باشد که در روند طراحی داخلی آموزشگاه موسیقی نقش داشتند.

مفاهمی طراحی داخلی پروژه فوق از طریق تعاریف زیر قابل درک می باشد:
بدون شک اولین عنصر کلیدی ک در تهویه فضایی طبقات همکف، بالا و یا زیرزمین نقش عمده دارد، ارائه طراحی نورپردازی مناسب می باشد. تیم طراحی با تلاشی قابل ستایش نور طبیعی را به اکثر فضاهایی داخلی ارتباط بخشیده، که برای انزوای فضای داخلی یک آموزشگاه موسیقی همیشه در حال تبادل مفهوم می باشد. لذا برای رسیدن به این هدف یک پنجره دایره ای شکل را به قطر 2 متر در کلاس تعبیه کردیم تا نور عمیقی در بطن فضا توزیع گردد. این پنجره کِرو توسط یک پریسکوپ آینه ای نور طبیعی را به فضا منتقل کرده و اتصالی بین فضای داخلی کلاس و محیط بیرون را فراهم می آورد.

استانداردهای طراحی خانه موسیقی نسبت به مواردی همچون ارتباط فضایی، سیرکولاسیون، ویژگی های بصری، نور و انرژی فضایی قابل تعریف است. برای توسعه انرژی در سطوح مختلف روش های ابتکاری برای طراحی آموزشگاه موسیقی به کار می رود. به طور مستقیم مدیریت تقاضا از طریق مدیریت طراحی امکان پذیر است. پس از مدیریت برنامه ریزی، هماهنگ سازی الگوی ظریف بین ترکیب متریال و رنگ در ارتقا کیفیت انرژی یک آموزشگاه موسیقی تاثیرگذار می باشد. چوب، رنگ آبی غوطه ور بر روی دیوارهای راهرو و کلاس، و پویایی رنگ قرمز که مانند یک جریان انرژی سیال و شریان اصلی ساختمان در طول پروژه گسترانیده شده، از ویژگی های مهم پروژه می باشند. این قطبیت به جنبش و آرامش فضا انجامده است.

هندسه و موسیقی
شکل دایره یک ایده ثابت در یادگیری موسیقی است و به عنوان هندسه متحد در سطوح مختلف به کار می رود. دایره به عنوان یکی از نمادهای جامعه موسیقی، منتقل کننده انواع اثرات متقابل در یک مدرسه موسیقی می باشد. سپس به عنوان یک نماد هندسی از اشکال حس وحدت، و تکرار آن در مقیاس های مختلف، شکل گیری هندسه یک فضای موسیقی را سازماندهی می کند. هماهنگی محیط آموزشگاه موسیقی توسط شکل مثلث تکمیل شده که با هارمونی و سکون شکل مربع/مستطیل برای کلاس ها به تکامل رسیده است. سه شکلی که پایه هستی و دانش طبیعت به شمار می روند و در طول پروژه قابل لمس می باشند. دایره در هسته نور، مربع در فرم ذهنی کلاس، و مثلث در تاثیرات بصری/روانی محیط.تحریریه معماری آرل
منبع: archdaily.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-7756.html