طراحی مجتمع تجاری بزرگ دره سبز

تحریریه معماری آرل
مجتمع تجاری مرزعه شهری شانگهای یک حیاط طبیعی است که در تلفیق با یک مرکز تجاری شهر ادغام شده است. نمی توان گفت که فضای تجاری در این زمین طراحی شده، بلکه مجموعه های تجاری در چنین سرزمین سبزی با طبیعت تلفیق گردیده تا چشم انداز شهر را به صورت بلوک های سرد و خشک به نمایش نگذارد. مجتمع تجاری دره سرزمین سبز شانگهای در منظر ترکیبی پارک-مسیر به نقطه ای برجسته از شهر بدل گشته است. مجتمع تجاری که بالای یکی از ایستگاه های مترو شانگهای طراحی شده و دو بعد اقتصادی و حمل و نقل را به شیوه ای نوین به هم متصل کرده است.

مجتمع تجاری دره سبز در زمینی به مساحت 20 هزار متر مربع طراحی شده تا بستری پایدار و مناسب بین طبیعت و انسان ایجاد نماید. مسیر رفت و آمد و سیرکولاسیون پروژه به نحوی طراحی شده تا زندگی روزمره شهروندان شانگهای را تسهیل کند. هندسه هوشمند بین بام، خیابان و مترو با مقیاس مختلف طراحی شده تا دسترسی های طبقاتی را در ارتفاعات مختلف به هم متصل کند. این شیوه از طراحی باعث به وجود آمدن سطوح شیب داری شده که به مجموعه حالتی سه بعدی بخشیده است و از هر نما دارای برجستگی در سطح و ارتفاع می باشد. این ویژگی اجازه نداده تا مجموعه مانند یک دیوار یکنواخت یا سطح تخت باشد و چشم عموم را در تمام زیبایی های سبز مجموعه درگیر می کند.

طراحی مجتمع تجاری دره سبز به خاطر تلفیق طبیعت با معماری، مجموعه را با جوی پایدار عجین کرده است. به گونه ای که کل ساختار فضا برای مقابله با اثر گرمای جزیره ای شهر در فصول گرم نیاز به سیستم های خنک کننده قوی ندارد. این چشم انداز طبیعی در کنار سیستم مدیریت حفره های بادگیر درون سطوح شیب دار و نورگیرها، تهویه مطبوعی را به فضای زیرین مجتمع هدایت می کند. بازخورد تهویه فضای سبز فقط بر روی مجموعه اثر گذار نبوده، بلکه با تغییر دمای باد غالب، آنرا به وزشی خُنک تر تبدیل می کند.

پروژه مجتمع تجاری دره سبز به عنوان یک طرح TOD (توسعه حمل و نقل جهت دار) در برنامه شهری شانگهای تعریف شده و شامل عرصه ها و کاربرای هایی همچون: مغازه های تجاری، دفاتر اداری، و آپارتمان ظریفی است که به خوبی نزدیک به فضای حمل و نقل عمومی متصل شده اند. ارتباط بین چند عملکرد در یک نقطه از یک اَبَر شهر به توسعه آن شهر و رشد شبکه های اتباطی و اقتصادی آن می انجامد. همچنین تلفیق این فضا با یک محیط سبز و ارگانیک کمک می کند تا تعامل بین عموم با چنین فضایی ارتقاء یابد. چون چنین فضایی به یک نقطه برجسته و شاخص از شهر تبدیل می شود.

تحریریه معماری آرل
منبع: archdaily.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-7683.html