معرفی کتاب: تضاد و پیچیدگی در معماری/رابرت ونچوری

تحریریه معماری آرل
تصور جهان معماری طی 20 سال اخیر بدون رابرت ونتوری تقریبا محال است. نوشته های او نقشی قاطع در آفریدن آنچه ما امروز جریان پست مدرنیسم در گفتمان معماری می خوانیم داشته اند. گستره ای فکری که معماری را از مضیقه های مخوف مدرنیسم ارتدوکس پاک کرد.
بیست و پنج سال از چاپ مانیفست متینِ اقای ونتوری توسط موزه هنر مدرن، با عنوان "پیچیدگی و تضاد در معماری"، می گذرد و در این ربع قرن نکته ای که وینسنت اسکالی در مقدمه ای که بر نسخه اصلی کتاب نوشته بود قویا تایید شده است:"این کتاب احتمالا مهمترین نوشته ایست که پس از چاپ کتاب بسوی معماری نوشته لوکوربوزیه به سال 1923 تا کنون بر معماری تاثیر گذاشته است."
از نوشته های رابرت ونچوری در کتاب "تضاد و پیچیدگی در معماری" نمی توان به سادگی گذشت، و نیاز به تعهد و دید بصری معمارانه داریم تا از واقعیت های پیچیدگی تفکرات او دچار ترس و اضطراب نشویم. کتابی که باید با شجاعت به سوی خواندنش برویم و از پیچیدگی هایی که ونچوری در طول سالیان متمادی بدست آورده، تجربه اندوزیم. در واقع مباحت کتاب همچون پرده ای از جلوی چشمان ما بالا می رود و جزء به جزء رابطه دقیق آن با کل پدیدار می شود.
ونچوری در کتاب "تضاد و پیچیدگی در معماری" از آگوست هکشر نقل می کند: تغییر نگرش نسبت به زندگی اساسا ساده و منظم به دیدگاه پیچیده و طعنه آمیز چیزی است که هر فرد از آن عبور می کند تا پخته شود. توسعه و الحاق قسمتی به نگارخانه لندن این پختگی را نشان می دهد.

نویسنده: رابرت ونچوری
مترجم: سید علیرضا میرترابی، محمدرضا منوچهری
قیمت PDF کتاب: 8 هزار تومان
انتشارات سمیرا

تحریریه معماری آرل
منبع: Etoood & Arel

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-7682.html