طراحی مجتمع مسکونی 79&PARK به سبک بیارکه انگلس

تحریریه معماری آرل
طراحی مجتمع مسکونی از منظر بیارکه انگلس با دیدگاه های وسیع وی نسبت به سبک معماری نوگرا و ارزان، منبع ارزشمندی برای معماران جوان به شمار می رود که می خواهند در سنین جوانی صاحب سبک باشند، و شهرتی جهانی را کسب کنند. با وجود اینکه مجتمع مسکونی 79&PARK، طرح تازه به اجرا رسیده گروه معماری بیگ کنار یک پارک ملی گرانقیمت قرار دارد، اما رویکردهای معماری مقتصدانه، پایدار، و عملکردگرا از شاخصه های این پروژه محسوب می شود.

تصمیم گیری آگاهانه در جهت ارائه یک فرم حساس و محترم به واسطه ارائه امکانات رفاهی در یک شهرک مسکونی با منظری استثنایی، امتیازی قدرتمند برای این پارک در شهر استکهلم خواهد بود. در جهت پاسخگویی به ارائه منظر پارک، شمال شرقی و شامل غربی مجتمع ارتفاع بیشتری نسبت به ضلع جنوبی دارند. گوشه شمال شرقی دورترین قسمت نسبت به پارک می باشد، و هم ارتفاع کردن این قسمت از مجتمع با قسمت جنوبی به واسطه منظره بد شمال غیرممکن بود. به همین دلیل این قسمت مرتفع تر از ضلع جنوب طراحی شده تا دیدگاه ساکنین واحدهای مسکونی نسبت به جنوب و پارک راحت باشد.

نقطه جنوب غربی ساختمان به دورترین قسمت سایت کشیده شده و کمترین ارتفاع را نسبت به دیگر نقاط مجموعه دارد تا یک محدوده انسانی بین طبیعت روی ساختمان و ساکنین خانه ایجاد گردد. این پلترفرم در سطح جنوبی مجتمع یک دید 270 درجه را به سمت پارک خلق می کند تا ارتباط بین مجتمع، ساکنین و منظر پارک ارتقاء دهد. سِیر حرکتی موجی شکل مجتمع (که در بسیاری از پروژه های بیارکه انگلس مشاهده می شود) به شکل گیری حیاط مرکزی منجر شده، و این فضای خالی بهترین ترفند برای نفوذ نور و تهویه مناسب به واحدهای حاشیه درونی می باشد.

اگر با دید باز به فرم کلی پروژه بنگریم، فشردگی و کشیدگی فرمت دونات شکل ساختمان با واحدهای مکعبی شکل، تعبیری مناسب از معماری ارگانیک است. با این تفاوت که این ساختمان در فضایی قرار گرفته که خود دستخوش تغییرات انسانی به شیوه معماری مدرن است، و خود ساختمان هویتی جدید را به محدوده بخشیده است. تایپوگرافی ساختمان این امکان را می دهد تا واحدهای استاندارد زیادی خلق شود. 
تحریریه معماری آرل
منبع: archdaily.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-7655.html