مجمع ملي قطر از آراتا ایسوزاکی

 
تحریریه معماری آرل
معمار: Arata Isozaki
موقعیت بنا: دوحه، قطر
سال احداث: 2011
مجمع ملي قطر، كه به صورت رسمي در دسامبر 2011 در شهر دوحه افتتاح گشته، يكي از پيچيده ترين و ماهرانه ترين كنوانسيون ها و مراكز نمايشگاهي ايست كه تا كنون ساخته شده است و با الهام از "درخت صدر" طرحي نمادين و قابل مباهات مي باشد. اين ساختمان كه توسط معمار ژاپني آراتا ايسوزاكي طراحي شده است، نمايي جذاب و ديدني شبيه به دو درخت در هم تنيده دارد كه در تاج به هم متصل شده و سايبان بيروني سازه را حفظ مي كنند. در صحرا، درخت همچون فانوس علم و آسايش است كه شاعران و دانشمندان در زير شاخه هاي آن جمع مي شوند و پناهگاهي جهت به اشتراك گذاشتن دانش و علوم مي باشد.


 

اين مركز با تمركز بر پايداري شكل گرفته است و موفق به دريافت گواهينامه استاندارد طلايي از مديريت شوراي ساختمان سازي سبز امريكا در طراحي انرژي و محيط زيست گشته است. اين ساختمان طراحي شده است تا از نوآوري هايي چون حفظ منابع آبي و انرژي كارا به صورت مطلوب استفاده نمايد. بخشي از اين بنياد، شامل يك سالن كنفرانس با چهار هزار صندلي به سبك سالن هاي تئاتر، يك سالن نمايش با دو هزار و سيصد صندلي، سه اتاق سخنراني، مجموعه اي از 52 اتاق اجتماعات قابل مبلمان جهت هر گونه رويداد و همايش مي باشد.
 
 

منبع: ETOOOD.COM

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-758.html