برترین ساختمان های آجری 2018 از نگاه مسابقه بین المللی معماری

تحریریه معماری آرل
انجمن صنایع آجر (BIA) برندگان مسابقه معماری 2018 (Architecture Award) با موضوع ساختمان های آجری را معرفی کرده است. این مسابقه در یک بخش مجزا به نام "چشم انداز ساختمان های آجری در کشورهای صنعتی" سعی دارد تا نقش گسترده و کابری های متعدد این متریال را در معماری امروز به نمایش بگذارد. امسال 19 پروژه از بین 88 شرکت کننده انتخاب شده که شامل ساختمان های تجاری، آموزشی، مسکونی و محوطه سازی می باشند. 
آجر به واسطه انعطاف پذیری در الگوهای گسترده تر از ابعاد خود و زیبایی شناسی نامحدود اش، هر گونه استراتژی ساخت را به چالش می کشد. گسترده عملکرد این متریال که در هزاران سال قبل تا به امروز مورد استفاده قرار می گیرد، بخش جدایی ناپذیر پروژه ها به شمار می رود که به شیوه عجیبی پایدار هم محسوب می شود. جزئیات کامل پروژه و برندگان این بخش از مسابقه معماری 2018 برای شما قرار داده ایم.

ساختمان های تجاری

Best in Class Winner
Fort Mill Welcome Center - Fort Mill, South Carolina


معمار: گروه معماری Liollio
معمار منظر: Warren Pruitt

Gold Winner
The Study at University City – Philadelphia, Pennsylvaniaمعمار:DIGSAU
معمار منظر:Bryan Hanes

Silver Winner
Bouhan Falligant – Savannah, Georgiaمعمار:Felder & Associates
معمار منظر:West Construction Company

Bronze Winner
The Retail Center on Bryant Drive – Tuscaloosa, Alabamaمعمار: Herrington Architects
معمار منظر: J.T. Harrison Construction Company, Inc.

ساختمان های آموزشی (برای مقاطع دانشگاهی)

Best in Class Winner
Dr. Nettie Stevens Science Center, Westfield State University – Westfield, Massachusettsمعمار: CambridgeSeven
معمار منظر: Shadley Associates

Gold Winner
Williams College Bookstore – Williamstown, Massachusettsمعمار: CambridgeSeven
معمار منظر: Engelberth Construction, Inc.

Silver Winner
University of Richmond, Queally Admissions Center – Richmond, Virginiaمعمار: SMBW, PLLC
معمار منظر: HG Design Studio

Bronze Winner
Veterinary Medical Center at The Ohio State University – Columbus, Ohioمعمار: Smith-Miller + Hawkinson Architects LLP
معمار منظر: Perspectus Architecture

ساختمان های آموزشی (برای مقاطع تحصیلی پایین)

Best in Class Winner
Robert J. Richardson Middle School – Chicago, Illinoisمعمار:STR Partners LLC
معمار منظر: Jacobs/Ryan Associates

Gold Winner
Millbrook School Dining Hall – Millbrook, New Yorkمعمار:Voith & Mactavish Architects LLP
معمار منظر: Consigli Construction

Silver Winner
Mansueto High School – Chicago, Illinoisمعمار: Wheeler Kearns Architects
معمار منظر: Site Design Group
Bronze Winner
Glenbard West High School Expansion – Glen Ellyn, Illinois


معمار: Legat Architects
معمار منظر: David R. McCallum Associates

برندگان بخش محوطه سازی و سنگ فرش

Best in Class Winner
University of the District of Columbia Student Center – Washington, DCمعمار منظر: Cannon Design in Collaboration with Marshall Moya Design

Gold Winner
Founders Way Renovation – Greenville, North Carolinaمعمار منظر: ColeJenest & Stone

Silver Winner
Freedom Walkway – Rock Hill, South Carolinaمعمار: FMK Architects
معمار منظر: groundworks studio

ساختمان مسکونی (مجتمع های مسکونی)

Best in Class Winner
The Hine Project – Washington, DC معمار:Weinstein Studio / Esocoff & Associates, and Gensler

Gold Winner
5 Franklin Place – New York, New Yorkمعمار: ODA New York

Silver Winner
613 Baltic Street – Brooklyn, New Yorkمعمار: (Stantec (Formerly VOA

Bronze Winner
Four51 Marlborough – Boston, Massachusettsمعمار:Hacin + Associates

تحریریه معماری آرل
منبع: archdaily.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-7447.html