طراحی شهری برای پاریسی جدید

تحریریه معماری آرل
پروژه طراحی شهری "شهر اروپایی" یک محیط با مقیاس بزرگ و عملکردهای گوناگون را به نمایش می گذارد. شهر اروپایی برای حومه شهر پاریس در فرانسه در نظر گرفته شده و جدیدترین پروژه گروه معماری بیگ در مقیاسی گسترده می باشد. مجموعه فوق شامل فضاهای متنوعی از عرصه های تجاری چندگانه، ساختمان های فرهنگی، فضاهای تفریحی و خدماتی می باشد. بیارکه انگلس در مورد شهر اروپایی و طراحی این پروژه چند عامل بومی را مد نظر داشته که در این پروژه با چنین نظریاتی طراحی شده اند. طبق نظرات وی اروپا یعنی تنوع، فرهنگ و تجربیات شهری. 
بر خلاف طراحی شهری با ساختمان های بلند و مسیرهای بزرگراهی متعدد، تیم طراحی سعی داشت که یک فضای بیزینسی چندعملکردی را در هسته طراحی خود بگنجاند که با چندین فعالیت دیگر تلفیق شده باشد. خلق یک فضای گسترده به همراه طراحی منظر باز، پتانسیل کافی برای ایجاد فضای سبز را میسر می کند تا تجربیات ساکنین با محیط ارگانیک ادغام گردد. طراحی مجتمع تجاری در هسته پروژه این قابلیت را به مجموعه شهری می داد که نقش عنصر دعوت کننده را داشته باشد و یک محیط اجتماعی را خلق نماید. به طور کلی فضاهای تجاری در مرز یا حاشیه شهرها قرار میگیرند، اما به واسطه عملکرد و استقبال فضاهای تجاری، این ساختمان در مرکز اصلی گذر پروژه واقع شده است.

طراحی شهربازی و فضاهای تفریحی کمی در حایشه قرار دارد. یک بلوار ادامه دار به صورت یک محیط چرخه ای متناوب تعبیه شده که به 6 محدوده با عملکردهای مختلف منتهی می شود. در کنار بلوار اصلی، مسیر دوچرخع سواری و حمل و نقل الکتریکی شهری طراحی شده تا بدون کوچکترین معطلی و آلودگی های شهری مردم را جابجا کند. مسیر دوار پروژه دارای دو هدف واحد می باشد: اول اینکه به حمل و نقل سرعت بخشیده و سپس دید شفافی از شهر و کیفیت ساختمان ها به همراه عملکردهای آنها را به نمایش می گذارد. پروژه شهر اروپایی مساحتی بیش از 800 هزار متر مربع را پوشش خواهد داد.




تحریریه معماری آرل
منبع: big.dk

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-7439.html