طراحی داخلی دفترکار با تنوع فضایی مبتنی بر کار گروهی

تحریریه معماری آرل
استراتژی و برنامه این سازمان این است که 7 بخش مختلف آن را در دو دفتر کار طراحی و اجرا کند.موقعیت این دو دفتر کار بسیار مناسب و نزدیک مترو می باشد به طوریکه رفت و آمد به آن بسیار راحت و سریع است.هدف اصلی بازسازی و طراحی در این سازمان نزدیکی کارکنان و همکاری بیشتر بین تمام اعضا است.در این برج 21 دفتر برای همکاری و کار مشترک،2 کافی شاپ،2 سالن کنفرانس،1 اتاق بازی،1اتاق برای فکر و نوع آوری در کار و فضاهای مختلف برای سلامتی طراحی و اجرا شده است.در این سازمان هر یک یا چند بخش دارای یک فضای مشخص برای خدماتی مانند پیرینت،بایگانی ،قفسه های نگهداری لوازم و اتاق ملاقات است.

یک فضای مربعی برای ملاقات تمام استفاده کنندگان مانند کارکنان،مراجعه کنندگان و یا حتی خانواده کارکنان در این ساختمان طراحی شده است.فضاهای مربعی هدف و برنامه اصلی سازمان که نشان دادن پیام فرهنگ Metlife است  و بر مهم ترین دارایی سازمان  یعنی مردم تاکید میکند.
در طبقه اصلی، فضایی دومی برای ملاقات بین بازدیدکنندگان و کارکنان طراحی شده است،این فضاها در ورودی سال آسانسور تعبیه شده است.هدف اصلی طراحی این فضا افزایش کار گروهی بین کارکنان است و به عنوان نقطه عطفی برای شروع کار به شمار می آید.فضاها این امکان را می دهند که در صورت خستگی کارکنان  محیط کار خود را جابجا کنند و احساس آرامش بیشتری داشته باشند.گروه های تیمی که کنار قرار دارند،ابزار و وسایل پایه ای که برای کار نیاز است را مشترکاً استفاده میکنند.در این ساختمان مرز های بین فضاها قابل تشخیص نمی باشد که این خود مفهوم وحدت و همکاری را افزایش می دهد.
Wifi  قابل دسترس برای همه،دیوار های قابل نوشتن بر روی آن،مانیتور ها قابل دسترس و ایجاد فضای کار بدون کاغذ از اید ه های طراحی در این شرکت است.از دیگر موارد رعایت شده در این ساختمان میتوان به مواردی مانند توجه به انتخاب دقیق متریال کاربردی،روشنایی مطلوب،دسترسی به نور طبیعی،کیفیت هوای مناسب به عنوان تعهد به مسئولیت های زیست محیطی اشاره کرد.این امکانات برای همه کارکنان در تمام طبقات تامین شده است.
طراحی این فضای اداری بازتابی جهانی از ویژگی های MetLife به عنوان فرهنگ غنی ژاپنی است .ایجاد یک محیط کار پویا،کارآمد،مبتنی بر کار گروهی،با پلان و طراحی باز باعث ارتقاء سلامتی و ارتباطات بین افراد میشود.
یک کافه در طبقه آخر برج قرار گرفته است و منظره ای پاناروما از شهر توکیو را داراست.کارکنان جلسات خود را در این فضا نیز برگذاز میکنند همچنین میتوانند مناظر آتش بازی را از این نقطه مشاهده کنند.در طراحی این فضا از بافت فلز برنز استفاده شده است.

تحریریه معماری آرل
منبع:retaildesignblog.net

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-7429.html