همکاری هنر و معماری برای تاسیس ایستگاه انرژی

تحریریه معماری آرل

یک همکاری جدید ما بین هنرمندان و معماران برای تاسیس یک مرکز کم کربن در جزیره گیرینویچ آغاز شده است. شبه جزیره ی گیرینویچ یکی ازبزرگترین مناطق توسعه یافته شهری لندن است که شمال 10000خانه جدید،بیش از 300000 متر مربع فضای اداری است.

این مرکزانرژی یکی از بزرگترین نسل های جدید تولید برق خانگی در اروپا است که سالانه بین 15000تا 20000تن  کربن ذخیره می کند.

مرکز انرژی سبز گیرینویچ با مساحتی برابر 3000 متر مربع در نزدیکی تونل در موقعیت عالی قرار گرفته است. برجستگی دیگر در طراحی این برج تعهد سهامداران به طراحی پایدار و مقرون به صرفه است. 

این مرکز انرژی، انرژی گرمایشی را برای تمام ناحیه های مختلف از طریق یک شبکه گرمایش (DHN) از مرکز انرژی به هر پروژه در حال توسعه توزیع خواهد کرد.

این پروژه توسط توسط Conrad Shawcross طراحی شده است. یک برج با ارتفاع 49 متر با بکارگیری مهندسی پیشرفته در عین حال پیچیده و استفاده از تحقیقات علم و فیزیک نور برای خلق تندیسی جالب توجه با مقیاس بزرگ و کانسپتی بر پایه مقیاس بزرگ آن.

پوشش این سازه شامل صدها پانل مثلثی یک اندازه در عین حال با الگو گردشی اطراف برج، پیچیدگی هندسی بصری، که طبقات هم سطح را پیچ و تابدار نشان می دهد ایجاد شده است.

در این پانل ها از اثر پدیده  Moiré ( زمانی یک بنا دارای این ویژگی است که یک الگو تکراری مانند خط، نقطه و... وجود داشته باشد) استفاده شده است.

شروع به کار ساخت این پروژه از سال 2015 آغاز و در سال 2016 به پایان رسید.

تعریف ساختمان‌های کم کربن

ساختمان‌های کم کربن (LCB) ساختمان‌هایی اند که به طور خاص با تفکر کاهش گازهای گل‌خانه‌ای مهندسی شده‌اند؛ بنابراین طبق تعریف یک LCB ساختمانی است که به طور قابل توجهی کربن کمتری نسبت به ساختمان‌های معمولی انتشار می‌دهد. هیچ محدوده‌ای برای انتشار وجود ندارد که زیر آن یک ساختمان LBC به حساب آید. اما برای اینکه واقعاً بدون تأثیر بر تغییرات آب و هوایی باشد، یک LBC باید حداقل به ۸۰٪ گاز گل‌خانه‌ای کمتری نسبت به ساختمان‌های معمولی برسد. طبق گزارش استرن بر اقتصاد تغییرات آب و هوایی انتشار گازهای ما باید ۸۰٪ نسبت به وضع کنونی کاهش یابد تا از حد توانایی طبیعی زمین برای حذف گازهای گل‌خانه‌ای از اتمسفر فراتر نرود.
 

تحریریه آرل
منبع:architizer.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-7382.html