معماری کشور برزیل : با معماری کشورهای حاضر در جام جهانی 2018 آشنا شوید

تحریریه معماری آرل
معماری برزیل تحت تاثیر اروپا، به ویژه پرتغال است. تاریخی که به 500 سال قبل، زمانی که  Pedro Cabral برزیل را در سال 1500 کشف کرد، می رسد. معماری استعماری پرتغالی اولین موج معماری به برزیل بود. این اساس تمام معماری برزیل در قرن های بعد است. در قرن نوزدهم برزیل روند اروپا را دنبال کرد و معماری احیای نئوکلاسیک و گوتیک را پذیرفت. سپس در قرن بیستم معماری مدرنیست را تجربه کرد.

معماری استعماری پرتغالی

معماری استعماری برزیل به اوایل قرن شانزده می رسد زمانی که برزیل برای اولین بار توسط پرتغالی ها مورد کاوش قرار گرفت. پرتقالی ها معماری آشنا در اروپا ،به هدف مستقر شدن در برزیل را ادامه دادند. آنها معماری استعماری پرتغال را که شامل کلیساها، معماری شهری از جمله خانه ها و قلعه ها در شهرهای برزیل و حومه شهرها بود،ساختند.

معماری قرن نوزدهم برزیل

معماری قرن نوزدهم برزیل دوره ای است که به معرفی بیشتر سبک های اروپایی در برزیل از قبیل معماری نئوکلاسیک و احیای گوتیک می پردازد.

معماری قرن بیستم برزیل

در سال 1950 برزیل تصمیم گرفت تا یک پایتخت جدید در داخل برزیل برای کمک به توسعه داخلی آن پیدا کند. آن شهر برازیلیا بود که تجربه بزرگی در معماری مدرنیستی به حساب می آید. ساختمان های دولتی، کلیساها و ساختمان های شهری باید در سبک مدرنیستی ساخته می شدند.

برخی بناهای مهم کشور برزیل

- موزه فردا ، ریو دو ژانیرو
-مجسمه حضرت مسیح ، ریو دو ژانیرو
- موزه معاصر niterói ،اسکار نیمایر
تحریریه معماری آرل
منبع : ویکی پدیا


لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-7298.html