طراحی ساختمان صدا و سیمای اسپانیا

تحریریه معماری آرل
طراحی ساختمان رسانه ملی اسپانیا به نام BBVA که چند سال در حال توسعه بود در شمال حاشیه شهر مادرید افتتاح گردید. سایت ساختمان BBVA به واسطه برخی محدودیت ها با بزرگراه، ساختمان های تجاری، دفاتر اداری تازه تاسیس و توسعه مسکن های مسکونی منطقه محدود شده بود. زمانی که بانک زمین ساختمان رسانه ای اسپانیا را خریداری کرده بود، هشت ساختمان ناتمام در آن وجود داشت که بخش اعظمی از زمین را اشغال کرده بود. لذا تیم طراحی با استفاده از همین ساختمان ها موجود در سایت پروژه خود را تکمیل کردند.

ساختمان های سه طبقه خطی شکل به همراه فضای سبز و مراکز تجاری که پیش از مرکز اصلی در سایت قرار داشتند، به واسطه شیب ملایم سایت به هم متصل شده اند. درست مانند یک فرشی که بر روی زمین پهن شده است. تیم طراحی تصمیم گرفت که این ساختمان های سه طبقه را درون سازی کند تا به طور انحصاری بخشی نیازهای ساختمان اصلی BBVA را تامین کند. به طور کلی این ساختمان های سه طبقه ارتباط چندانی به اطراف و هویت بصری سایت ندارند. فقط شرایطی رقم خورده که بتواند کاربری های لازم را به بهترین شکل ممکن تامین کند. این رشته ساختمان ها توسط شیب سایت و پله ها به هم مرتبط شده اند تا عموم را به ارتباط غیر رسمی تشویق کند. همچنین طراحی نمای همه ساختمان ها به گونه ای است که از حداکثر نور طبیعی بهره می برند.

طراحی ساختمان اصلی رسانه BBVA به عنوان مقر جدید کمپانی می باشد که برای 6 هزار کارمند طراحی شده است. به توجه به اختلاف ظاهر و مفهوم دو مجموعه، طراحان به دنبال یک راه حل رادیکال بودند تا ارتباط بصری و چشم انداز ساختمان را به هم تلفیق کنند. خلق یک تعادل بین عناصر طبیعی و مصنوی بزرگترین چالش تیم طراحی بود تا کل مجموعه را مانند یک باغ بزرگ درون شهر نشان دهد.

فرم ساختمان جدید یک حجم خام بود که به واسطه سازه و طراحی نمای هوشمندانه برجسته می شد. مهم ترین ویژگی طراحی ساختمان صدا و سیما دریافت نور و شرایط محیطی مناسب بوده است. در کنار باغ های داخلی که به محوطه اصلی مجموعه تمرکز یافته، نمای جنوبی ساختمان به واسطه ستون های بتنی، اسلب های چوبی پیش آمده و بافت سبز باغ شرایط اقلیمی کاملی را برای ساختمان ایجاد می نماید. دیوارهای شیشه ای نما به واسطه رگلاژها متحرک می باشند و می توان آنها را در جهت عمودی و افقی به اندازه دلخواه باز و بسته نمود. 

شیارهایی که جلوی نمای شیشه ای طراحی شده اند یک پوسته شماتیک بوده تا سایه کافی در طول روز را ایجاد کنند. به واسطه همین پوسته ها، زاویه تابش خورشید و میزان انعکاس نور بر روی اتاق ها قابل تنظیم شده اند. چشم انداز برج BBVA به خاطر ارتفاع بلندش بسیار متفاوت از ساختمان های اداری کناری خود می باشد. ارتفاع بلند ساختمان به منظور هماهنگ سازی با کوهستان مادرید ارائه شده است. تحریریه معماری آرل
منبع: archdaily.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-7245.html