12 استخر سفارشی در فضاهای نا متعارف

تحریریه معماری آرل
چه چیزی بهتر از استخر برای یک خانه می توان انتخاب کرد؟ به طور قطع طراحی استخر یکی از بهترین کاربری های معماری است که می توانید برای ویلا یا خانه خود در نظر بگیرید. در این مطلب 12 استخر که توسط کارفرما برای خانه یا ویلای خود سفارش کرده اند را برای شما قرار داده ایم. این 12 مورد شما را با فضاهای آشنا می کند که برای طراحی استخر جالب توجه است. جسارت طراحی استخر در برخی پروژه های ذیل به حدی زیاد بوده که سوالاتی مانند زیبایی و طراحی مفهومی جای خود را به کنترل رطوبت، وزن آب و جلوگیری از نشت آن در خانه داده است.

Villa K / Paul de Ruiter Architects


Haffenden House / PARA

Jellyfish House / Wiel Arets Architects


Tropical Box House / WHBC Architects


North Bondi / CplusC Architectural Workshop


house LKS / P8 architecten


Fez House / Álvaro Siza Vieira


Roccolo’s Swimming Pool / act_romegialli


Nirvana Home / AGi Architects


Shaw House / Patkau Architects


S.A Residence / Shatotto


Sardinera House / Ramon Esteveتحریریه معماری آرل
منبع: archdaily.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-7218.html