طراحی آپارتمان مسکونی 22 واحده با تراس های گسترده

تحریریه معماری آرل
طراحی آپارتمان 22 واحده "خط کوتاه" یک پروژه دراماتیک و ساده بوده که با محدویت های ابعاد فضای داخلی روبرو می باشد. طراحی این فضای مسکونی به مانند الصاق یک ساختمان بر روی یک واحد تجاری است. واحد خورده فروشی همکف کیفیت تجاری منطقه را می افزاید و خیابان را به منطقه فعال تبدیل می کند. خطوط طراحی آپارتمان یک مکعب ساده و روشن را نشان می دهد که بیشتر بر روی کاربری و عملکرد ساختمان تأکید داشته است.

طراحی نمای ساختمان یک عرصه را متمایز ساخته است: تراس. نمای ساختمان با متریال بتن به همراه تراس های گسترده، ریتم هماهنگی را نسبت به خطوط پروژه ارائه کرده است. محدودیت های مالی پروژه باعث شد که از ساخت فضای داخلی کاسته شود و از فضای تراس به عنوان منطقه ای برای استراحت و فضای نشیمن بهره برد. طراحی داخلی و ساخت برای کارفرماها پرهزینه بود، لذا از تراس های باز و گسترده به عنوان نشیمن در فضای باز استفاده شده است. 

اما طراحی این آپارتمان طبقه به این شکل فقط به خاطر دلایل مالی نبوده است. هماهنگی بین خطوط طراحی شده با ساختمان همسایگی باعث شد که فضای داخلی نسبت به زمین سایت عقب نشینی داشته باشد و از تراس به عنوان یک منطقه پیش آمده بهره برد. لذا وقتی از دو طرف ساختمان را مشاهده می کنیم، با یک حجم صلب مواجه نمی شویم. ارتفاع، پیش آمدگی و هارمونی طراحی داخلی، تراس و نمای بتنی به گونه ای است که یک نسبت طلایی را برای ساکنین فراهم می کند. 

طراحی تراس ها نسبت به واحد تجاری همکف کمی عقب تر قرار گرفته اند تا مغازه نسبت به خیابان و پیاده رو برجسته تر شود. نمای واحد تجاری از پروفیل های فلزی و شیشه ای گسترده تشکیل شده تا تمام فروشگاه از بیرون قابل مشاهده باشد. نمای واحد تجاری و آپارتمان های بالا دارای یک ریتم نامنظم، اما هماهنگ می باشد. تراس و نورگیرهای طبقه بالا یکی درمیان تیپ بوده و این موضوع در مورد طراحی داخلی هم صدق می کند. 

تراس های عریض به حفظ حریم داخل آپارتمان و تراس ها منجر شده تا مستأجر و یا صاحب خانه بتوانند در تمام طول روز از تراس به عنوان حریم خصوصی بهره ببرند. هیچ کدام از تراس ها نسبت به خیابان دید ندارند و ساکنین می توانند با خیال راحت به صرف غذ،نوشیدنی یا استراحت بپردازند.
تحریریه معماری آرل
منبع: archdaily.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-7186.html