طراحی نمای ساختمان موزه چنگدو

تحریریه معماری آرل
طراحی نمای موزه چنگدو بر اساس الگویی بود که مشخصات لازم از یک فرم افقی مربعی شکل را به صورت صفحاتی شناور درآورد. طراحی نما به لحاظ بصری و مفهومی دارای الگویی مربعی شکل است که در زاویه موربی نسبت به حجم مکعبی ساختمان تعبیه شده اند. ارتباط مفهومی نما با ساختمان در شکل گیری فرم آن نهفته، جایی که یک مکعب عظیم با فضاهای منفی و مثبت زیادی طرفیم که نقش مفهومی و عملکردی را در ساختمان ایفا می کنند.

طراحی ساختمان موزه به شیوه ای است که با کاستن یا اضافه کردن بخش هایی از مکعب فضای ورودی قابل رویت می باشد یا فرم ساختمان به لحاظ بصری نسبت به یک مکعب ساده پرتحرک تر شده است. طراحی نما هم با توجه به حرکت و خطوط حجم پروژه ساخته شده اند تا کل بنا از انعطاف لازم برخوردار باشد و از ایجاد فضای غیرضروری پرهیز شود. 

طراحی نما و صفحات برش خورده فلزی نما نسبت به میدان تیان فو همپوشانی شده اند و تعادل زیبایی بین سایت و ساختمان ایجاد نموده است. متریال نما ترکیب منحصربه فردی از فلز و شیشه می باشد. در قسمت هایی که به عنوان فضای منفی ساختمان را تعریف شده از متریال شیشه (مانند ورودی اصلی و گالری غربی) و فضاهای مثبت توسط فلز با سایه های روشن و تیره طراحی شده است.

تحریریه معماری آرل
منبع: archello.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-7175.html