معماری ویلا با توجه به عنصر حیاط مرکزی
معمار: Wallflowers+Design
موقعیت بنا: East Coast Parkway
متراژ:781 متر مربع
سال احداث: 2012

تعاریف معمار:در طرح این ویلا، مالک خواهان یک طرح بدون داشتن دیوار های خارجی بوده است.سپس مالک خواهان قرارگیری دیوارهای ثابت خارجی را داده، و یک فضای مرکزی جهت تبادل نور و هوای تازه در دستور کار قرار داده است.همه ی این درخواست ها، یک فیلتر برای معمار را به وجود آورده، تا به طراحی یک ویلا با تعبیه حیاط مرکزی بپردازد.درونگرایی در معماری امروز یک مفهوم منفی و خسته کننده به حساب می آید، در شرایطی که اجتماعی بودن برای ارزش های فرهنگی، خروجی بالاتری به معمار می دهد.
در تعامل با چنین طرح هایی، انرژی مثبتی به اقامت کنندگان ثابت و موقت در چنین طرح هایی ایجاد می شود.با توجه به قرار دادن یک درخت یاسمن صد ساله در مرکز این ویلا ، قدرت بصری و شکیبایی، به معنای واقعی کلمه یافت می شود.کانسپت اصلی چنین طرحی، تعبیه حیاط مرکزی است که با گیاه و آب احاطه شده است، و از جذابیت های بصری و رشد تفکر این طرح به شمار می رود،که توسط معمار این طرح در نظر گرفته شده است.


گردآورندگان:گروه معماران آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-699.html