برنده طرح ایستگاه قطار هرتزوگ

هرزوگ و دی مورن در همراهی با هاسل یك شبكه طاقی را برای رقابت طراحی ایستگاه خیابان فلیندرز پیشنهاد دادند. فرم معماری تكرار شبكه های طاق مانند است كه شكست نور آن، محل اجتماع را دوباره سازمان می دهد .قطعا برای حفاظت از ساختمان تاریخی ایستگاه خوانده می شود. یك لازمه كه با ایجاد گردش پویا در سراسر سایت مواجه بود.فضاهای داخلی موجود، كه عمدتا از استفاده عمومی بسته شده بود، از طریق الحاق كافه ها، خرده فروشی ها و خدمات دوباره گشوده خواهد شد. هویت معمارانه ساختمان تاریخی توسط سالن رقص، سالن ورزش، و اتاق های مجاور ساختمان اداری، كه دوباره به جشنواره ملبورن اختصاص یافته، دست نخورده باقی مانده است.
 
حركت اجتماعی بزرگ، طرح یك میدان بزرگ و آمفی تئاتر است كه ایستگاه را به لبه رودخانه باز می كند، و جایگاه نشستن، اجرا و رویدادهای زندگی را فراهم می كند. ورودی های عابر پیاده در طول نما به شكستن حالت طولی سایت كمك می كند. پیشنهاد جدید در شهر ملبورن یك مركز فرهنگی با یك گالری كلاس جهانی برای هنر معاصر و اقیانوسی را ایجاد می كند.طاق های كوچه بنانا banana alley vaults – كه در اصل به عنوان یك فضای انبار بازار برای محصولات محلی تصور می شود- دوباره انتهای غربی و جنوبی را به ایستگاه میدان اصلی، با مسیرهای اصلی گذر عابر پیاده اتصال می دهد.
شبكه بام طاقدار تكرار شده و فرم را كه واگرایی در پایین را دنبال می كند را باز می نماید. حركت اجتماعی بزرگ یك میدان و آمفی تئاتر بزرگ باز را پیشنهاد می دهد. شكستگی نور طاق ها داخل محل اجتماع را سازمان دهی می كند و ایستگاه یك قطب اصلی حمل ونقل در شهر ملبورن است. پیشنهاد جدید به ساختمان فرهنگی موجود احترام می گذارد و دوباره برای استفاده عمومی گشوده می شود.


گالری كلاس جهانی هنر معاصر و اقیانوسی بر فراز طاق های كوچه تاریخی بنانا واقع شده است و بازار غربی ایستگاه، خرده فروشی و ساختمان قدیمی را به طور مستقیم به میدان اصلی اتصال می دهد و همچنین ورودی غربی یك نقطه اصلی برای مسافران جهت گردش در ایستگاه است. دید هوایی از ایستگاه كه نشان دهنده ی زمینه شهری اطراف است، و فضای میدان، سایت را به طور مستقیم به رود یارا متصل می كند.

تحریریه معماری آرل
منبع:ETOOOD.COM

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-688.html