طراحی ویلا با تأکید بر حریم خصوصی


خانه در طول کاو درایو در سایت شبه مخروطی سنتوزا با یک برکه ی دست ساز مواجه می شود. این فضای زیستی برای یک خانواده ی کوچک که تا حد زیادی بر حفظ حریم خصوصی شان تأکید دارند,ساخته شد. خانه به سمت خیابان چرخیده است. مانند یک حجم منفرد خانه به فضای استراحتی در باغ می ماند, و فضاهای اصلی با چشم انداز اولیه ی خود به مسیر آب شکل گرفته اند. ورودی اصلی در مرکز خانه انتخاب شده و فضای نشیمن و ناهارخووری در اطراف آن قرار گرفته اند.طبقه ی فوقانی انشعابی در وسط دو حجم است, که اتاق خواب دختر خانواده و والدین در آنجا تعبیه شده است. زیرزمین اتاق مهمان, فضای سرگرمی, گاراژ و خدمات را در خود جای داده, و تهویه و روشنایی آن توسط حیاط نشسته در آب فراهم می شود. اندازه ی توده ها تعمداً کوچک به منظور تولید فضای سبز بیشتر در این سایت کم عرض در نظر گرفته شدند. هندسه بنا از درگیری با پارامترهای برنامه ریزی شده و اعمال شده در آن ناحیه و میل به سادگی فرم ساختمان مشتق شد.نمای کناری و روبه رو با موقعیت استراتژیک گشودگی ها در ورود نور روز با حداقل سازش در بخش خصوصی به سمت پایین تراشیده شدند. دیوارهای شیب دار گوشه ها تأثیر کمتری در طبقه ی همکف داشته, در حالی که حجم فضایی را در سطح بالا بسط می دهند. برای این فرم ساده چند مصالح معمارانه به کار رفته است. نماها کاملاً در چوبی سخت پیچیده شده اند. فضای داخلی با پالتی سبک از بلوط و تراورتن تطبیق یافته است. در شب هنگام قطعات و فضای داخلی در نما دیده می شوند. حجمی خاموش و غیرقابل نفوذ بتدریج به حجم های سبک داخلی راه می دهد, و پیچیدگی درون را نمایان می کند.منبع:ETOOOD.COM

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-682.html