پلکان بی انتها در فستیوال 2013 طراحی لندن

زمانی که ما به یک راه پله فکر می کنیم, یک مسیر شیب دار ترکیب شده با شیب پله که به شکل عمودی به سطوح مختلف یک ساختمان - یک منطقه ی گذار در معماری متصل شده در ذهنمان مجسم می شود. امکانات ترکیبی و اجتماعی بی پایان این سازه ها از شرکت انگلیسی دی آر ام ام در بررسی پتانسیلشان در فرم " پله های بی پایان" گرفته شده است.این تندیس موقت در قامت یک پلکان منفرد درک شده, که می تواند با یکدیگر در تمرینی سه بعدی در چارچوب, ترکیب و مقیاس, بهم بپیوندد. این پلکان در برخی مسیرها به هیچ کجا منتهی نمی شود.


هر جز این ساختار پیش ساخته نقش مهمی را در یک سیستم مازاد بازی می کند, که به آسانی پیاده سازی می شود, و در نتیجه می تواند در سایتهای دیگر راه اندازی شود. این پروژه توسط " شورای صادرات چوب آمریکایی" پشتیبانی شده و از 11.4 تن چوپ پایدار و هرز نرفته ساخته خواهد شد.

در این پروژه الوارهای چند لایه برای اولین بار با هم ترکیب شدند, و یک قدرت فوق العاده به نسبت وزنش فراهم آورده اند. در تمامیت آن طول ترکیبی همه ی پنل ها در پله های بی پایان 436 متر اندازه گیری خواهد شد و از 187 پلکان تشکیل شده است. کوتاه ترین آنها با 48 پلکان صعود کرده, و تخمین زده می شود که سازه توانایی نگهداری 93 نفر در در یک زمان را دارد. "پلکان بی انتها" در مقابل تیت مدرن لندن در طول فستیوال طراحی 2013 از 13 سپتامبر تا 10 اکتبر نصب خواهد شد.
منبع:ETOOOD.COM

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-667.html