بازسازی و طراحی داخلی کلینیک دندانپزشکی یوسف آباد

تحریریه معماری آرل
طراحی: ندا مسروری جنت
مساحت: 165 مترمربع
سال: 1396
نوع: بازسازی، طراحی داخلی
این پروژه، بازسازی یک واحد درمانی، کلینیک دندانپزشکی است که قدمت ساختمان حدود 40 سال می باشد. کارفرما تصمیم به بازسازی با هدف بهبود شرایط موجود، جذب مشتری بیشتر، خلق محیطی متناسب با روحیات انسان معاصر با حداقل هزینه را داشت. در وهله ی اول طراحی مشکلاتی بود که از جمله آنها عدم وجود نور مستقیم برای فضای انتظار بود و به همین سبب تعدد لامپها برای تامین نور منجر به اتلاف انرژی شدید شده بود. از دیگر مشکلات این کلینیک آلودگی صوتی ایجاد شده توسط دستگاههای پزشکی در فضای انتظار بود و  برای دسترسی به فضای استریل پرستاران ملزم به عبور از میان فضای انتظار بودند.
پروژه کلینیک دندانپزشکی یوسف آباد تلاشی برای بازگرداندن یکی از ارزشهای سنتی معماری ایران به نام حریم است. به همین منظور بازسازی کلینک با ایده تفکیک فضایی و رعایت سلسه مراتب فضاها و طراحی، با ایده ایجاد محیطی توام با آرامش برای بیماران و همراهانشان انجام شد.

در راستای تحقق ایده ها، معمار این پروژه با ایجاد تغییراتی سعی در آوردن نور مستقیم و تامین چشم انداز طبیعی و تهویه طبیعی مناسب بوده است. ساختار طرح بر پایه دوایر متحد المرکز و متداخل است که نسبت به فرم مربع پویاتر و زندهتر میباشد و مبلمان به عنوان یک المان جدایی ناپذیر از کل بدنه، طراحی گردیده است. در پیشبرد طراحی به روانشناسی انسانها در سنین مختلف توجه شده و رفتار کودکان و بزرگسان در محیط مورد مداقه قرار گرفته است. پس از بررسی ایدهها قرار بر این شد که برای کودکان اتاق درمان جداگانه متناسب با سن و روحیاتشان در نظر گرفته شود. شریان اصلی بنا پیش ورودی است که بدین منظور طراحی گردید تا تقسیم فضایی از این قسمت صورت پذیرد تا کالبد را شکافته و به همه جا نفوذ کند،کاربران نیز همراستا با آن با بازی نور و صدا درون را کشف میکنند. فضای انتظار از فرم مربع و بدون نور مستقیم به فرم دوایر متداخل با لایه ها و شکافهای افقی مملو از نور مستقیم و غیر مستقیم تبدیل شد تا مراجعین گرداگرد هم بنشینند و بایکدیگر تعاملات اجتماعی داشته باشند. فضای درمان با شکافهای عمودی و موازی حریمهایی ایجاد کرده تا درمان در فضای خصوصی صورت پذیرد، دیوارهای کوتاه موجب میشود شفافیت تداوم یابد و نور فضاها را تامین کند. رنگ سفید که تداعی کننده آرامش، پاکی و صداقت است و برای تاکید بر این امر برای کل مجموعه در نظر گرفته شده است. استفاده از متریال سبک، منعطف و قابل بازیافت کناف موجب کاهش هزینهها به طرز چشمگیری شد. در راستای توجه به مسئله مهم اتلاف انرژی، از نور طبیعی در روز برای فضاهای اصلی و لامپهای کم مصرف در هنگام شب استفاده شده است.

وضع پیشین


تحریریه معماری آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-6567.html