طراحی هتل موندئو


کارفرما:Undisclosed
موقعیت بنا:سواحل مکزیک
سال پایان طراحی:2009
مکان های توریستی در جهان دارای ویژه گی های مشترکی هستند.جستجوی مشتری برای ارائه یک ویوی زیبا،ماجراجویانه از گزینه های اصلی چنبن مکان هایی است و مهمان نوازی از اصلی ترین هدف های آنها ست.به منظور ارئه یک قسمت منحصر به فرد از یک منطقه،ارائه هویت محلی درون خود از ضرورت هاست.برای هدایت طراحی این مکان،هنر محلی،رنگ و پوشش بسیار ایده آل خواهد بود.در آینده تعاریف فعلی که از لوکس بودن یک مکان میشود،رابطه عمیقی با پیوند دوباره خود با طبیعت خواهد داشت.
از سبزی و سازگاری به عنوان طلای جدید نام برده می شود.شیوه زندگی طبیعی و پایدار جایگزین شیوه مصرف گرایی خواهد شد.هدف اصلی این است که توسعه پایدار،تعیین استانداردهای جدید و انرژی کار آمد برای گردشگری است.این هتل بر اساس مشخصه مصرف کربن به میزان صفر درصد،کنترل ضایعات به میزان صفر،رفت و آمد مکرر به طورهمزمان و حفظ بالاترین کیفیت زندگی می باشد.با تکیه بر منابع انرژی تجدیدپذیر،توسعه ترویج مسئولیت اجتماعی،و حفظ از محیط زیست طبیعی از اصلی ترین هدف های این پروژه می باشد.پیاده سازی فن آوری ساختمان های هوشمند مانند دستگاه تعامل سایه،سیستم نور طبیعی،و تهویه خودکار(بادگیر طبیعی)و همچنین استفاده از متریال های طبیعی و محلی این اهداف را تضمین خواهد کرد.گردآورندگان:گروه معماران آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-648.html