کپی های معماری چین!

تحریریه معماری آرل
این روزها دنیای معماری از اشتیاق بی حد و حصر معماران چینی برای تقلید از کارهای محبوبشان در کشورهای خارجی- مثل کپی کردن از کارهایی مانند زاهاحدید گرفته تا حتی یک دهکده ی تاریخی- آگاه است. مسئله اینجاست که حتی اگر این موضوع را از دیدگاه فرهنگ چینی و قانون کپی رایت  بنگریم و یا حتی اگر این تقلید ها برای معماری خوب باشد؛ قضیه  خیلی پیچیده تر از این حرفهاست که بخواهیم آنها را خوشنام بداینم.
در مجموع بعضی از آنها خوشایند، بعضی تاثیر گذار و (اگر جرات کنیم بگوییم) برخی بامزه هستند؛ به طور خلاصه همگی سرگرم کننده اند. اینجا 6 نمونه از عجیب ترین ها را با هم مشاهده می کنیم.

The Pompidon't Centre

The No-man Foster-Designed Gherkin

The Chapel at Wrongchamp

One by Zaha Hadidn't

The Sydney Nopera House

This Building is Not-a Botta

تحریریه معماری آرل 
منبع:archdaily

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-6363.html