طرح های تحقق نیافته ی زاها حدید!

تحریریه معماری آرل
نمایشگاهی در لندن برگزار شده که شامل پروژه های نمادین، طرح های تحقق نیافته و نمونه های در حال ساخت زاها حدید می باشد و هدف اصلی آن انتخاب طرح های جذاب، پیچیده و با کاربری های گوناگون می باشد. هم چنین برنامه گالری ها، به تحقیقات پیوسته طراحی زاها حدید و چگونگی توسعه طرح ها اختصاص داده شده است؛ مانند جدول زمانی که رشد، تکامل و پیشرفت طرح را نشان می دهد و می توان این مراحل را در سراسر پروژه های متفاوت انطباق داد.

 برج فوق با عملکرد چند منظوره، از معماری خاص و انعطاف پذیر برخوردار است که حجمی متفاوت در بافت شهری ایجاد کرده و می توان از آن به عنوان بارزترین نمونه توسعه نیافته پروژه های زاها حدید نام برد.

این گالری با صدها طرح ناکام، شامل موضوعات مختلف و گسترده ای از جمله: پلان، ویلا، استادیوم، طراحی برج و فضا های فرهنگی می شود که به عنوان ویترین کار او محسوب می شود.

گسترش فرودگاه هیترو لندن

موزه هنر قرن 20 برلین

مرکز موسیقی و رقص لاهه

گالری طرح های اجرا نشده زاها حدید در نمایشگاه لندن


ارائه جدول زمانی برای طرح های بلند

طیف گسترده ای از طرح های پایدار

چگونگی روش طراحی پروژه ها و سازگاری آن ها با پروژه های دیگر


طراحی استادیوم واهمیت طراحی آن در بافت شهری


تحریریه معماری آرل
منبع:designboom
AREL


لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-6294.html