چهارشنبه های معرفی کتاب: چرا معماری مهم است؟

تحریریه معماری آرل
معماری حضور دارد، چه ما به آن توجه کنیم و چه نسبت به آن بی تفاوت باشیم. نحوه ی نگاه ما به معماری باید با شیوه ای که به موسیقی باروک یا آثار رنسانس به عنوان شاهکار هنری می نگریم، متفاوت باشد، چون معماری علاوه بر شاهکاری هنری، یک تجربه ی روزمره نیز هست. معماری نیز هست. معماری خواه ناخواه بخشی از زندگی روزانه ی هر فرد است.
ما بدون معماری قادر به زندگی نیستیم، اما این دلیل اهمیت معماری نیست. هدف از این کتاب پرداختن به این موضوع است که یک ساختمان چه نقشی جز محافظت از ما برعهده دارد. شعر، ادبیات و نقاشی همچون معماری قادر به رفع نیاز های زندگی ما نیستند. اما این حقیقت که معماری سرپناهی برای ماست، نمی تواند پاسخ کامل این سوال باشد. اگر پاسخ به این سادگی ها بود، دیگر حرفی برای گفتن باقی نمی ماند. معماری چه هنگام آغاز به صحبت درباره جهان باشد و چه هنگام دریافت خصوصیات هنر به خود، زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که موضوعی فراتر از محافظت در مقابل عوامل محیطی در میان باشد. شاید بتوان گفت زمانی دست به معماری زده ایم که چیزی را آگاهانه و با صرف نظر از کاربرد و عملکردش بسازیم.
چرا معماری مهم است کتابی درباره تاریخ معماری یا راهنمای سبک ها و یا لغت نامه ی معماری نیست. هدف این کتاب، ایجاد نوعی ادراک حسی ست که وقتی در مقابل آثار معماری ایستاده ایم، به سراغمان می آید؛ ادراک نحوه ی تاثیر معماری بر ماست؛ چه از نظر احساسی و چه منطقی. هدفش نمایش تاثیر معماری بر زندگیمان و اموزش حصول ادراکی از معماری ست که هر لحظه پیرامون ما را فرا گرفته است.

مشخصات فنی کتاب:

ناشر: نشر هنر معماری قرن
مولف:ل گلدبرگر
مترجم: سودا ابوترابی
تعداد صفحات: 207
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: 1393
قیمت: 35000 تومان

تحریریه معماری آرل
منبع: Arel

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-6287.html