استونایز، نصب پنل های سنگی در نما


 

تحریریه معماری آرل

استونایز، کارگاهی چهار هفته ای با همکاری انجمن سنگ ایران و آزمایشگاه ساخت و تولید پیشرفته دانشگاه علم و صنعت بود که در تیرماه 95 در محل نمایشگاه بین المللی تهران و همزمان با هشتمین نمایشگاه بین المللی سنگ تهران برگزار شد.
هدف اصلی کارگاه مطالعه روش های نصب پانل های سنگی در نما بود که با ارائه دکتر سید حسین موسوی (محقق در زمینه طراحی مدلهای پیش بینی عمر مفید نماهای سنگ طبیعی ساختمان –دانشگاه لیسبون پرتغال ) و بازدید میدانی از امکانات و تجهیزات صنعت سنگ ایران آغاز شد. پس از آن، بخش عملی کارگاه با مطالعه روی  پنلایز سطوح دو انحنایی دارای انحنای مثبت و منفی ادامه یافت که توسعه این روش ها موجب رفع محدودیت های کاربرد متریال سنگ به عنوان پوشش نهایی در سطوح با فرم آزاد خواهد شد.به این منظور از روش تخمین چند ضلعی های مسطح با مدلسازی تعاملی روی یک سطح پیچیده هندسی دارای انحنای مثبت و منفی استفاده شد . این پانل های سنگی بر روی یک وافل چوبی به عنوان سازه در نظر گرفته و محل و جزییات اتصالات بر روی سازه و پانل های سنگی مشخص شد ودر نهایت قطعات با استفاده از ابزارهای ساخت دیجیتال برش داده شده و ظرف مدت دو روز همزمان با هشتمین نمایشگاه بین المللی سنگ تهران و به کمک اعضا ساخته شد. در نهایت و پس از برگزاری نمایشگاه، سازه به محل دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت منتقل و مجددا برپا شد.

سرپرست ورکشاپ :  محمد کلهر – مهدی کیانی
تیم طراحی و ساخت : الهام محمدرضایی – پیام صلاحی نژاد – سارا انواری – مازیار ایراندوست – امین آقاقلیزاده – علی رضوی – راحله ایزدی – امیر مرودشتی – حدیث عطارزاده – ایمان نریمان – محمد حسین گلکارفرد – محمد صالح طبری – محمد علی آقاعباسی
حامی مالی : شرکت سنگستان محلاتتحریریه معماری آرل
نویسنده : محمد کلهر
منبع : آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-6262.html