تکنیک های ارتباط بصری: وحدت و پراکندگی

تحریریه معماری آرل
تکنیک های بصری ابزارهای مختلفی برای بیان بصری محتوا در اختیار طراح می گذارند. این تکنیک ها در دو قطب مختلف در برابر یکدیگر قرار گرفته و متضاد هم هستند. مثلا وحدت در مقابل پراکندگی قرار می گیرد. از این پس سعی داریم قسمت هایی از این تکنیک های بصری را برای شما عزیزان معرفی کنیم. با ما همراه باشید... 
تکنیک های وحدت و پراکندگی یا کثرت مانند تکنیک های سادگی و پیجیدگی است. وحدت تعادل کاملی از عناصر مختلف در یک تمامیت یکپارچه است. چفت و بست واحدهای مختلف باید به خوبی انجام شود به طوری که همه آن ها به صورت یک موضوع واحد به نظر رسد. پراکندگی یا کثرت، شکستن عناصر یا واحدهای طرح در قطعات مجزاست که علی رقم ارتباط شان با یک دیگر هر کدام کاراکتر مستقلی دارند.


تحریریه معماری آرل
منابع: کتاب مبادی سواد بصری
arel

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-6235.html