17 عبارت از دنیل لیبسکیند در مورد الهام معماری

 
تحریریه معماری آرل
دنیل لیبسکیند معمار برجستهٔ یهودی‌الاصل لهستانی-آمریکایی، از ایده های بسیار بزرگی بهره می گیرد. در اینجا, او 17 عبارت را که زیربنای دید او نسبت به معماری را تشکیل می دهد با ما در میان می گذارد. 
وی اینگونه بیان می کند: من با منبع الهام مورد علاقه ام، سخن را آغاز می کنم , امیلی دیکینسون " Emily Dickinson " کسی که گفت , شگفتی نه در دانش است و نه در جهل. بلکه شگفتی در چیزیست که معلق است معلق بین آنچه که ما باور داریم می توانیم باشیم و سنتی که ما شاید به فراموشی سپرده ایم . و من فکر می کنم , هنگامی که به سخنان افراد خارق العاده در اینجا گوش می دهم , من بسیار تحت تاثیر قرار می گیرم , دیدگاه ها و ایده های خارق العاده ی بسیاری وجود داشت. ولی همچنان هنگامی که به محیط خارج می نگرم , شما می بینید که معماری تا چه انداره در برابر تغییرات مقاومت می کند. شما می بینید که تا چه اندازه دقیقا در برابر آن ایده ها مقاومت می کند . ما می توانیم آنها را تحلیل کنیم. ما می توانیم چیزهای غیر قابل باوری خلق کنیم. و همچنان در پایان , دگرگون کردن یک دیوار کار سختی است. ما یک مکعب خوش ترکیب را تحسین می کنیم. اما رغبت من به خلق فضایی است که تا کنون وجود نداشته است . خلق چیزی که هیچ گاه وجود نداشته است. فضایی که که ما تا حال هیچ گاه وارد آن نشده ایم مگر در ذهن و روحمان. و من فکر می کنم این همان چیزیست که معماری برپایۀ آن است. با مشاهده این ویدئو با ما همراه باشید...
 
تحریریه معماری آرل
منبع: ted


لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-6176.html