طراحی داخلی مجتمع ورزشی و استخر در فرانسه

تحریریه معماری آرل
معماری: Auer Weber, CAAU
موقعیت: فرانسه
مساحت: 11637 مترمربع
این مرکز تفریحی ورزشی و سلامتی در شمال فرانسه واقع شده است. ساختمان در تضاد بین محیط شهری در شمال و شرق و  طبیعت و محیط پارک در غرب و جنوب مجموعه قرار دارد و فضای باز و بسته در این بنا به نحوی است که ارتباط بصری مداومی بین داخل و خارج بنا حفظ می شود. هدف از طراحی این بنا دعوت از بازدیدکنندگان برای حضور در یک فضای آرامش بخش و به دست آوردن نیروی از دست رفتشان می باشد. مکان خود به عنوان دعوت کننده ای می باشد که تمامی نسل ها به راحتی پذیرای آن هستند و تمام حواس پنج گانه شان درگیر اتمسفر ساختمان می شود. تحریریه معماری آرل
منبع: archdaily

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-6122.html