طراحی فرودگاه با باند پرواز بی انتها

تحریریه معماری آرل
باند پرواز بی انتها مفهومی جدید و منحصربه فرد است که توسط دانشمند هلندی به نام هنک هسلینک ارائه شده که دارای یک باند 3.5 کیلومتری دوار می باشد که دور ساختمان ترمینال تعبیه شده است. پلان دایره شکل باند پرواز راه حل مناسبی است تا سه هواپیما به طور همزامان از روی باند بلند شوند و سرعت انتقال هر هواپیما به مسیر را افزایش دهند. طراحی فرودگاه بر اساس شکل دایره این امکان را ایجاد می کند که در واقع شدت جریان باد در جهت های مختلف، پرواز خود را از هر ضلعی که امنیت بیشتری دارد مدیریت کنید. بخاطر اینکه در یک مسیر دایره ای شکل یک نقطه بدون باد مخالف وجود دارد که می توان از آن بخش برای جلوگیری از تأخیر در پرواز استفاده کرد.

طراحی به این شیوه ویژگی مثبت دیگری را هم شامل می شود که آن طراحی ترمینال و مدیریت مسافران می باشد. چون طراحی فرودگا در شرایط عرف فضا و متراژ زیادی را اشغال می کند و عرصه بندی در یک پلان مستطیل شکل مشکلات خاص خودش را دارد. به عنوان مثال فاصله دو سمت فرودگاه برای انتظار، سرویس بهداشتی، فروشگاه ها و گیت پرواز زیاد است. در صورتی که در پلان دایره شکل می تواندی به صورت شعاعی هر کدام را از هسته به بیرون تعبیه کنید. علاوه بر برنامه فیزیکی و سیرکولاسون صحیح، فرم دوار در برقراری ارتباط با فضای سبز و سیستم های پایدار بهترین گزینه به شمار می رود. 
تحریریه معماری آرل
منبع: designboom.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-6015.html