اتصالات آینده/استفاده از آهک در زیباسازی شهری


نقشه های زیادی برای گالری داریم،اما در کا هر ایده یک نجربه است:من لزوماً نمی خواهم برای به اجرا درآوردن هر آنچه که هست کاری انجام دهم،بلکه باید پی ببرم که چه میخواهد باشد:
این چگونگی توضیح توماس ارماکورا از اتصالات آهکی است،اتصالاتی که بر اساس آن یک سری فضای زیاد پنهان فشرده شده بین خیابان Vyner و Regent ایده یک فضای خلاقانه در وسط به وجود آورده است.


ارماکورا امیدوار است که این گالری به عنوان یک شتاب دهنده تغییر فرهنگ با آوردن پروژه های هنر،تکنولوژی و سرمایه گذاری اجتماعی برای آینده برنامه ریزی کند.همه ی این صفحات از آهک اسکلت فلزی ساخته شده و به اتصالات فلزی مناسبی برای آینده به شمار میرود.
با توجه به تمرکز طراحی شهری،پیش بینی و انعطاف پذیری لازم برای مقابله با نیازهای آینده برطرف شود.مرکز تجاری پاریس به عنوان اولین مکان برای زیباسازی این منطقه قرار دارد.

مترجم:مهرداد نجیب زاده
گردآورندگان:گروه معماران آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-601.html