یک شنبه های عکاسی: ایستگاه های مترو اروپا

تحریریه معماری آرل
عکاسی بنام Chris Forsyth مجموعه ای از تصاویر ایستگاه های مترو اروپا را منتشر کرده است. این تصاویر از ایستگاه هایی چون مونیخ، برلین، استکهلم گرفته شده و با فکوس بر نقاط قوت فضاها، رنگ ها و طرح های خاص، تصاویر سورئالی را پدید آورده است. به طور مثال نقاشی های موجود در ایستگاه مترو استکهلم و طراحی مشابه غار، توجه بسیاری را در واقعیت به خود جلب می کند اما عکاس با فکوس بر این موارد، تاثیر بیشتری در معطوف ساختن نگاه بینندگان به فضا کرده است. همچنین رنگ های شاخص و برجسته ی مورد استفاده در فضاها نیز، بسیار خود نمایی می کنند. برای مشاهده نمونه های بیشتر در ادامه با ما همراه باشید...

تحریریه معماری آرل
گرداورنده: الهه کاشی
منبع: archdaily

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-5985.html