چهارشنبه های معرفی کتاب: مقدمه ای بر علم معماری؛ مبانی معماری پایدار

تحریریه معماری آرل
این کتاب قصد دارد مقدمه‏ ای بر علم معماری ارائه کند، تا درکی از پدیده فیزیکی که با آن سر و کار داریم فراهم آورد و ابزاری برای شناخت مصلحت ‏ها ایجاد کند. در دوران اخیر بسیاری پروژه‏ ها ادعا می‏کنند که توسعه پایدار را انتخاب کرده ‏اند، با این هدف که معماری پایدار داشته باشند. اما آیا واقعاً سبز یا پایدار هستند؟ برخی عبارات جدید در متون وارد شده‏ اند، مانند «سبزنما» یعنی یک ساختمان به شکل معمولی طراحی و بعد ادعا می‏شود «سبز» است.
امید آن است، بعد از درک محتوای این اثر، خواننده بتواند این سؤال را پاسخ دهد. زیرا، هدف اصلی در آموزش ایجاد ذهن نقاد است.
محیط‏ های ساختمانی از طریق اندام ‏های حسی، ما را تحت تأثیر قرار می‏دهند.
١) چشم یعنی بینایی، یک حالت آن نور و روشنایی است؛ هدف تأمین آسایش بصری و نیز تسهیل کارکرد بصری است؛
٢) گوش یعنی شنوایی، شرایط مناسب برای گوش دادن به صدای خواسته باید تأمین شود، همچنین کاهش (یا کنترل) صدای ناخواسته: نوفه؛
٣) حسگرهای حرارتی، بر تمام سطح بدن، در پوست؛ تنها یک مسیر حسی نیستند، زیرا بدن خود گرما تولید می‏کند و چندین مکانیزم‏ تنظیم دارد اما می‏تواند فقط در یک محدوده کوچک دما عمل کند و حتی محدوده‏ای کوچک‏تر از آن به عنوان شرایط آسایش درک می‏شود. شرایط حرارتی برای سلامت انسان باید تأمین شود.
 
آنچه برای طراح مهم است، توانایی او در کنترل شرایط محیط داخلی است: گرما، نور و صوت. راینر بنهام (١٩۶٩) در کتاب خود “معماری محیط هماهنگ” فرض کرد که شرایط آسایش می‏تواند توسط خود ساختمان فراهم شود (کنترل غیرفعال) یا با استفاده از انرژی (کنترل فعال)، و اگر ما منبعی نامحدود از انرژی داشته باشیم، می‏توانیم حتی بدون ساختمان آسایش را تأمین کنیم. در بسیاری از موارد در شرایط واقعی، ترکیب یا (همکاری) این دو نوع کنترل است که می‏توان بر آن اتکا کرد.
در این زمان و دوران، وقتی دانسته شد که منابع انرژی سنتی ما (زغال‏ سنگ، نفت، گاز) محدود هستند و استفاده فزاینده آنها نتایج جدی محیطی در پی دارد (انتشار ۲CO، گرمایش زمین و نیز آلودگی جو منطقه)، هدف طراح باید تأمین شرایط داخلی بدون یا با استفاده اندک از انرژی و استفاده از منابع دردسترس یا تجدیدپذیر باشد.
 

این کتاب شامل چهار بخش است:

١) گرما: محیط حرارتی
٢) نور: محیط روشنایی
٣) صدا: محیط صوتی
۴) منابع: انرژی، آب، مصالح
 

مشخصات فنی کتاب:

نویسنده: استیون سوکولای
مترجمان:
دکتر ریما فیاض؛ عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران
دکتر مجتبی مهدوی نیا؛ عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران
سینا معماریان؛ کارشناس ارشد معماری و انرژی
ناشر: دانشگاه هنر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵
تیراژ: ۱۰۰۰ جلد
تعداد صفحه: ۵۸۱ صفحه
قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-5979.html