نوروز 96: مستند پل ریون آنتریون یونان یونان بزرگترین پل کابلی جهان

تحریریه معماری آرل

پلریون آنتریون یونان تحقق یکی از رویاهای قدیمی ساکنین یونان و اتصال شرق و غرب یونان است که حدود 100 سال از ایده ساخت این پل و مطرح شدن آن توسط نخست وزیر وقت یونان میگذرد بزرگترین چالش های ساخت این پل طول 3 کیلومتری آن، زلزله خیز بودن این منطقه در اروپا همچنین عدم وجود بستر مستحکم، عمق 65 متری دریا در منطقه ساخت پل و طوفان های دریایی  است مشخصات این پل در عکس زیر قابل مشاهده می باشد.

این مستند نحوه کنترل عوامل محدود کننده در پروژه و استفاده از تجربیات در موارد مختلف دیگر به خصوص برای مهار زلزله ، ایجاد بستر مستحکم وکنترل حرکت عرشه در زمان زلزله همچنین چگونگی استفاده از تکنولوژی برای کنترل برخورد عرشه به پایه ها(کاهنده ویسکوز) درضمن استفاده از آستانه عملکرد برای این کاهنده هابرای جلوگیری از لغزش بی مورد عرشه در استفاده معمول از پل و فشار پایین به عرشه یکی از این موارد است مورد دیگراستفاده از اختراعات جدید برای کنترل پدیده گردباد در اطراف کابل های پل و استفاده ازنوار مارپیچ برای کنترل این پدیده را به نمایش میگذارد که با توجه به زلزله سال 2008 و موفق بودن تمام موارد پیش بینی شده در این پروژه به یکی از بزرگترین پروژه های پل سازی درجهان تبدیل شده که با تمام مشکلات 4 ماه نیز زودتر از برنامه ریزی انجام شده به بهره برداری رسیده است. همراه آرل باشید..


تحریریه معماری آرل


لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-5969.html