نوروز 96: مستند سکوی گازی ترول، بزرگترین سازه به حرکت درآمده توسط بشر

تحریریه معماری آرل

سکوی گازی ترول ابتدا در یک دریاچه ساخته و سپس به اقیانوس انتقال یافت. در واقع در طراحی این سکو دقت بسیار بالایی به کار رفته و در ساخت آن از آخرین تکنولوژی روز نیز بهره گرفته شده است.
نگه داشتن یک ابر سازه در اقیانوس کار بسیار مشکلی است از این رو مهندسین بین پایه های این سکوی نیم کیلومتری و کف اقیانوس با ایجاد خلا نوعی مکندگی به وجود آوردند. با ایجاد این سیستم مکش که در واقع  از موتورماشین های مسابقه الهام گرفته جدایی سکو از کف اقیانوس امری محال است.
مشکل دیگری که امکان داشت برای این سازه رخ دهد پدیده ی رزونانس بود. پدیده ای که باعث فروپاشی پل معلق تاکوما در ژاپن شد. در واقع رزوناس یا تشدید عبارت است از تمایل سیستم به نوسان با بیشینه دامنه در فرکانس هایی خاص که به آنها فرکانس رزونانس می گویند. در چنین فرکانس‌هایی انرژی ارتعاشی در جسم ذخیره می‌شود و در نتیجه نیرویی کوچک و متناوب می‌تواند باعث حرکتی نوسانی با دامنه بزرگ شود.
پس در سکوی گازی ترول شاید یک نوع موج کوچک با فرکانسی خاص بسیار مخرب باشد . برای رفع این معضل مهندسان یک مفصل تقویتی در پایه های پل ایجاد کردند. این مفصل علاوه بر اینکه تقویت کننده است قابلیت تغییر فرکانس پایه های پل را دارد به طوری که کاملا از رزونانس جلوگیری به عمل می آید.


تحریریه معماری آرل


لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-5967.html