طرح مجموعه هنری سئول توسط گروه معماری آرل

تحریریه معماری آرل
تیم طراحی : حسام الدین علوی - عماد کشفی
برگزار کننده : شهرداری سئول- کره جنوبی
بودجه احداث : حدود 6 میلیون دلار
زیربنا: 5000 مترمربع

مسابقه طراحی مجموعه هنری سئول با عنوان (Seoul Art Complex) که توسط شهرداری سئول برگزار گردید؛ شامل یک آرشیو آثار هنری برای بیش از صد هزار نسخه کتاب، محل برگزاری نمایشگاه آثار هنری، فضاهای جمعی برای برگزاری کلاس ها و رویدادهای مختلف و فضاهای اداری و خدماتی می باشد. سایت طراحی پروژه حدود 7000 متر مساحت دارد و زیربنای مورد نظر حدود 5000 متر بوده است. گروه معماران آرل با هدف مشارکت در جریان روز معماری، اقدام به شرکت در این مسابقه کرده است.

روند طراحی پروژه


1-سایت طراحی شامل 4 قطعه زمین می باشد که دو خیابان اصلی و فرعی از آن گذر می کنند. این سایت در محله Pyeongchang dong سئول قرار گرفته که از محلات قدیمی و گران قیمت سئول است. چندین نمایشگاه و دانشکده هنر در نزدیکی سایت طراحی واقع شده اند.

2- سطح اشغال مورد نیاز توسط طراحان معمولا در لکه های مختلف سایت جانمایی می شوند، که با توجه به انفصال محدوده سایت توسط خیابان ها، مجموعه ای یکپارچه به وجود نمی آید و شامل قطعات مختلفی می شود که با پل یا زیرگذر به هم متصل می شوند.

3- بر اساس هندسه سایت و توپوگرافی یک حجم یکپارچه با فاصله از تراز خیابان در محدوده دو قطعه بزرگتر سایت قرار گرفته تا هم پلازای ایجاد شده بیشترین تعامل ممکن با سطح پیاده را ایجاد کند هم حجم ساختمان کمترین تصرف در توپوگرافی سایت را ایجاد کند و در نهایت حجمی ساده، یکپارچه با خوانایی بیشتری پدید می آید.

4- بام بنا با توجه به دو مسئله شکل می گیرد. اول حداکثر ارتفاع ممکن در هر قطعه از سایت (20متر) برای استفاده بهینه از فضاهای داخلی و تشخص حجمی بنا. دوم الهام از شکل سقف های سنتی کره و تلفیق آن با هندسه مدرن.

5- پایه اصلی نگهدارنده حجم به عنوان فضای ارتباطی اصلی ورودی از پلازای هم تراز پیاده به مجموعه و پایه کنسول به حجم اضافه می شود.

6- قسمت داخلی برای عبور اتومبیل با ترکیب هندسه دایره و مربع با آبستره ای از هندسه گنبدهای ژئودزیک ایجاد شده است. به این وسیله نورگیری فضاهای نمایش آثار و آموزشی غیرمستقیم توسط روشنایی شمال بوده. همچنین ساختمان با اتومبیل های در حال حرکت تعامل ایجاد می کند و اتفاقات مجموعه از خیابان قابل رویت اما غیرقابل دسترسی است.

7- فضاهای داخلی با الگوبرداری از هنر باغ آرائی سنتی کره (سنگ آرایی یا سُسوک) به شکلی سیال و با ترکیبی از فضاهای در هم عجین شده طراحی شده است. باکسهای رنگی در واقع همان سنگ های باغهای کره ای هستند که میان فضاهای حرکتی قرار گرفته اند و عملکردهای مختلف مجموعه را تعریف می کنند.

8- شکل نهایی سقف مجموعه توسط گرادن هایی که یادآور سفالهای سقفهای قدیمی کره (giwa) است شکل گرفته اند تا ضمن تاکید فرمال بر شکل سقف امکان استفاده از آن توسط کاربران مجموعه به عنوان نظرگاهی به شهر و طبیعت ایجاد شود.موزه به عنوان فضای شهری


موزه های سنتی همیشه صرفا محل نمایش آثار بوده اند. در دهه های گذشته تعامل بناهای معماری با فضاهای پیاده شهری به شدت مورد توجه قرار گرفته است. یکی از اهداف طراحی این پروژه تلفیق فضای معماری با فضای شهری و از بین بردن مرز فضاهای داخلی و خارجی، با تعریف پلازای شهری به عنوان فضای ایجاد رویداد بوده است. در قدم آخر سعی شده کل مجموعه اعم از فضاها و اتفاقات داخلی تا تعامل مجموعه با فضاهای شهری در یک مقیاس بزرگتر تبدیل به موضوعی برای کلی شهر باشد. به این ترتیب مجموعه نه تنها در تعامل با کاربران خود و افراد پیاده اطراف پروژه است بلکه به عنوان آبژه برای شهر و افرادی که کاربر پروژه نیستند هم مطرح شود.


سلسله مراتب الهام برای تولید اثر هنری:

1- آرشیو آثار: قدم اول بررسی و نگاه به آثار گذشتگان و متقدمین هنر است.
2- نمایشگاه: قدم دوم درک و ارتباط با آثار هنری نمایشگاه است که به شکل نمادین جریان روز هنری شهر است.
3- فضاهای مشارکت جمعی: قدم سوم برگزاری رویداد، کلاس و کنفرانس های مختلف و در کل تعامل با مردم و باقی هنرمندان است.
4- طبیعت: در نهایت قدم آخر مجددا الهام از طبیعت است که سرچشمه تمام زیبایی های دنیاست (این مرحله از الهام بر بام ساختمان اتفاق می افتد)


به دلیل محدودیت ارتفاع سایت طراحی و توپوگرافی خاص منطقه در فاصله دورتر از خیابان Pyeongchangmuhwa-ro پروژه قابل شناسایی نیست. همچنین از نزدیکی محل سایت پروژه در تراز پایین تر، بزرگراه Naebu expressway گذر می کند که یکی از مهمترین معابر عبوری شهر سئول است.
با قرارگیری یک المان عمودی در محدوده سایت جنوبی که ورودی پارکینگ را تعریف می کند و علاوه بر آن به عنوان نظرگاهی به طبیعت زیبای اطراف و خود پروژه استفاده می شود، پروژه از مسافت دورتر و حتی از اتوبان Naebu expressway قابل مشاهده و تشخیص است.


نمای خارجی

فضاهای داخلی
پلان

تحریریه معماری آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-5896.html