طراحی دانشگاه اَختر شناسی دورهام توسط دنیل لیبسکیند

تحریریه معماری آرل
دانشگاه دورهام پیشروترین موسسه در زمینه کیهان شناسی، مطالعات فضایی و فیزیک بنیادی است. معماری و طراحی دانشکده دورهام توسط دنیل لیبسکیند صورت گرفته که بیش از 11.5 میلیون دلار هرینه در بر داشته. بیش از 2478 متر مربع به ساختمان فوق اختصاص یافته که برای مطالعات فیزیکی بنیادی یک بهشت کامل به شمار می رود. بیش از 80 دفتر برای محققان، دانشجویان کارشناسی ارشد، کارکنان و خدمات در نظر گرفته شده که این مجموعه را یه یکی از کامل ترین ساختمان های مطالعاتی بر روی زمین تبدیل کرده است.

نمای ساختمان به وضوح شیوه طراحی دنیل لیبسکیند را به نمایش می گذارد. پوسته ای در هم تنیده که از خطوط تیز و شکسته ایجاد شده است. چنین رویکردی برای یک دانشگاه با چنین عملکردی کمی عجیب می باشد. متریال نما از کاج اسکاتلندی تهیه شده که برای اقلیم شهر دورهام بریتانیا کاملاً مناسب است. زیبای کار لیبکسند در اهمیت نورپزدازی ساختمان با نور طبیعی است. وی از این تکینک در پروژه های مهمی مانند موزه یهود برلین یا موزه سلطنتی اونتاریو بهره برده است. 

این پروژه نمونه یک ساختمان پویا و گسترده می باشد که نشان می دهد چطور می توانیم در یک سایت تنگ با متراژی محدود فضاها و عرصه های بازی طراحی کنیم. در چنین مکانی اهمیت نور بسیار زیاد است که لبیسکیند به زیبایی این عرصه را در مرکزیت ساختمان گنجانده. فرایند طراحی ساختمان به صورتی ساده و عملکردگرا می باشد که کمی عنصر زیباسازی به آن تزریق شده است. 


تحریریه معماری آرل
منبع:designboom.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-5879.html