چهارشنبه های معرفی کتاب: زبان تخصصی معماری /گلابچی

تحریریه معماری آرل
شناخت نسبت به معماری، مستلزم آگاهی نسبت به مسائل مختلف است. کتاب حاضر مجموعه‌ای در ارتباط با موضوعات و مسائل مختلف معماری می باشد که می تواند اطلاعات کاملی را در اختیار معماران قرار دهد.
در ادامه باید گفت کتاب "زبان تخصصی معماری محمود گلابچی" کتابی ست که به  تمامی دانشجویان، مخصوصا داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد معماری پیشنهاد می شود.
 

این کتاب در دوازده فصل با عناوین و موضوعات زیر تدوین شده است:

فصل اول: Fundamental Concept of Architecture: معرفی برخی از مهمترین مفاهیم اساسی معماری
فصل دوم: Styles & Trends in Architecture: بررسی سبک‌ها و گرایش‌های مختلف معماری در طول دوران‌های مختلف
فصل سوم: Architects: معماران مختلف با سبک‌ها و گرایش‌های مختلف به همراه زندگی نامه و آثار برجسته شان
فصل چهارم: Buildings types: معرفی کامل برخی کاربری‌های ساختمانی از قبیل مسکونی، ورزشی، مذهبی، فرهنگی و … به همراه توضیحات مفصل درباره هریک
فصل پنجم: Sketch & Drawings: تشریح پیرامون مفهوم ترسیم. در انتهای فصل اسکیس‌ برخی بناهای شناخته‌شده، به همراه توضیحات به همراه نحوه طراحی بنا آورده شده.
فصل ششم: Landscape & External Spaces: معرفی مفهوم معماری منظر و فضاهای باز
فصل هفتم: Architecture and Sustainability: دربرگیرنده مباحث معماری بومی، معماری خورشیدی ، معماری سبز و ….
فصل هشتم: Structure and Structural design:  تعریف سازه، استاتیک و دینامیک، تئوری سازه ، تغییرشکل و مقاومت ، معیارهای طراحی و … موضوع مورد بحث 
فصل نهم: Relationship between Structure & Architecture: بررسی رابطه بین سازه و معماری
فصل دهم: Structural Elements and Systems: معرفی  انواع سیستم‌ها و عناصر سازه‌ای از قبیل خرپاها ، قوس و طاق ، صفحات و پوسته‌ها و …
فصل یازدهم: Tall Buildings:  ارائه تعریف، تاریخچه و انواع سیستم‌های سازه‌ای ساختمان‌های بلند
فصل دوازدهم: Structural Materials: معرفی فاکتورهای تأثیرگذار بر انتخاب مصالح، انواع مصالح سازه‌ای از قبیل بتن، مصالح بنایی و …
 

مشخصات فنی کتاب:

تألیف: دکتر محمود گلابچی، مجتبی امیری
ناشر: انتشارات دانشگاه پارس و انتشارات آینده دانش مشترک
موضوع: معماری
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵
قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ ریال

تحریریه معماری آرل

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-5650.html