چهارشنبه های معرفی کتاب: محاط در محیط؛ کاربرد روان شناسی محیطی در معماری و شهرسازی

تحریریه معماری آرل

انسان محاط در محیط است، محیطی که خود آن را می‌سازد و پیوسته تغییر می‌دهد. اما همان‌طور که انسان محیط را شکل می‌دهد، محیط نیز انسان را شکل می‌دهد؛ روان و رفتار آدمی متأثر از محیط است.

در کتاب “محاط در محیط”، ضمن آنکه یافته‌های روان‌شناسی محیطی در دو شاخه علوم رفتاری و علوم ادراک و شناخت معرفی شده و پیشنهادهایی برای بکارگیری این یافته‌ها در طراحی محیط زندگی ارائه شده، مباحثی همچون زیبایی‌شناسی و حس مکان نیز از دریچه روان‌شناسی فلسفی تشریح شده است. همچنین با هدف کاربردی‌کردن یافته‌های روان‌شناسی محیطی، در مقیاس طراحی داخلی، معماری، معماری منظر، برنامه‌ریزی و طراحی شهری و حتی محیط‌های ویژه، مباحث و نمونه‌هایی تحلیل شده است. ضمن آنکه این کتاب با معرفی روش “طراحی ِ علمی”، راهکارهایی بر پایه پیوند پژوهش و طراحی در این حوزه پیشنهاد کرده است. کتاب، مصور به نمونه‌های بومی از ایران و مبتنی بر دانش جهانی است.

فهرست مطالب کتاب: 

بخش اول: روان  و محیط

 فصل اول: مبانی نظری روان شناسی محیطی
فصل دوم :علوم رفتار محیطی
فصل سوم :علوم ادراک و شناخت محیطی
فصل چهارم: زیبایی شناسی محیطی و حس مکان

بخش دوم: محاط در محیط

فصل پنجم : محاط در محیط های داخلی
 فصل ششم: محاط در معماری
فصل هفتم: محاط در منظر
فصل  نهم: محاط در محیط ویژه 

بخش سوم: طراحی روانشناسانه محیط

 فصل دهم: به سوی طراحی علمی

مشخصات فنی کتاب: 

عنوان: محاط در محیط؛ کاربرد روان شناسیِ محیطی در معماری و شهرسازی
نويسنده: آزاده شاهچراغي / عليرضا بندر آباد
موضوع: معماري
ناشر: جهاد دانشگاهي
تعداد صفحات: 572
شمارگان: 1500
قیمت: 595.000 ریال

تحریریه معماری آرل


لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-5550.html