هندسه هنری مدرن درون میدان تاریخی garciagerman اسپانیا

مترجم: مهرداد نجیب زاده
میدان تاریخی garciagerman مکانی منحصر به فرد و محبوب بین مردم سانتاندر اسپانیا بوده که فضایی برای تجمع گروه های کوچک چند نفره به شمار می رود. با وجود فضای تاریخی و ساختمان های مدرن قرن بیستم این منطقه دستخوش تغییری جالب و زیبا شده است. سابقاً سایت پروژه به عنوان مکانی برای بازار موقت شهر سانتاندر مورد استفاده قرار می گرفت و این عرصه را به دیگر کاربری های میدان متصل می کرد. اما شهرداری این شهر با همکاری یک تیم طراحی فضایی زیبا و خلاقانه ای ایجاد کرده است.

فضایی که کودکان و افراد جوان می توانند با آن درگیر شوند و از هندسه خلاقانه کف و نیمکت ها لذت ببرند. حتی یک فضای بازی کوچک هم برای کودکان در مرکز این مکان تعبیه شده است. پوشش گیاهی به صورت موازی در فلاورباکس های جانبی مکان تعبیه شده تا از سردی و یکنواختی رنگ سفید، سیاه و خاکستری کف بکاهد. اقدامی که هندسه و طراحی الگوی کف را بیش از پیش در معرض نمایش می گذارد. در مجموع طرح فوق فضایی انتزاعی برای افزایش زیبایی بصری میدان garciagerman سانتاندر ایجاد شده تا کمال تعامل مکانی قدیمی با طرحی مدرن را به نمایش بگذارد. تحریریه معماری آرل
منبع: designboom.com

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-5536.html