سومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

تحریریه معماری آرل
سومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم  در تیر ماه 1396 و در شهرتهران برگزار خواهد شد. در ادامه با ما همراه باشید...

محورهای سومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم:
بوم شناسی
مدیریت شهری
طراحی شهری
مدیریت پروژه
معماری داخلی
شهر بدون اتومبیل
انرژی های پایدار
فرهنگ، هنر و معماری
معماری و توسعه پایدار
پایداری در شهرسازی
پایداری و محیط زیست
توریسم و معماری معاصر در ۱۴۰۴
مرمت بافت ها و آثار تاریخی
پتانسیل سنجی محدوده توسعه شهری
معماری وشهرسازی اسلامی
معماری تزئینی یا مفهوم در معماری
معماری پیشینه گرا و صنعت توریسم
مدیریت سیستم های حمل و نقل
برنامه ریزی منطقه ای و شهری
شهرسازی و توسعه نوین شهری
شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر
زباله و آلودگی های زیست محیطی
مهندسی تخریب در صنعت ساختمان
مفهوم شناسی معماری و شهرسازی
فضاهای سبز و محیط زیست شهری
زیبا شناسی در معماری و شهرسازی
تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری
شریان های حیاتی و حمل و نقل شهری
بحران آب و راهکارهای کاهش مصرف
برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری
مقاومت سازی و بهسازی ساخته های شهری
تاثیر بزرگراه ها و شاپینگ مال ها در بافت شهری
اندیشه ها و فن آوری های نو در معماری و شهرسازی
مبانی و اصول مهندسی تخریب، مدیریت و نظارت تخریب
اصول مهندسی و کنترل آلاینده های محیط زیست در شهرها
تعلق خاطر در معماری، وضعیت توریسم__معماری نوستالژیک و ضعیت توریسم
توسعه هتل در مرکزیت یا حومه شهر__مکان یابی هتل ها در مرکزیت یا حومه شهر

تاریخ برگزاری همایش : تیر ماه 1396
تاریخ ارسال چکیده مقاله: 1396/01/31
تاریخ ارسال اصل مقاله : 1396/01/31
آخرین مهلت ثبت نام در همایش : 15 اردیبهشت 96

مزایای حضور:
چاپ رایگان مقالات برگزیده کنفرانس در مجلات معتبر علمی، پژوهشی
داوری مقالات ارسال شده و درج کامل مقالات در لوح فشرده کنفرانس
امکان شرکت در کنفرانس به دو صورت حضوری و غیرحضوری
اهداء بسته کنفرانس شامل CD مجموعه مقالات، لوح فشرده مجموعه مقالات کامل، هدایای کنفرانس و حامیان و...
اهداء لوح تقدیر کنفرانسبه برگزیدگان مقالات و مسابقه عکاسی
ارائه خدمات متنوع برای حامیان مالی و معنوی کنفرانس
ارائه گواهی پذیرش، چاپ و ارائه مقاله برای مقاله دهندگان
ارائه گواهی حضور و ارائه مقاله در صورت حضور برای مقاله دهندگان و شرکت کنندگان بدون مقاله
برگزاری پنل ها و کارگاه های آموزشی تخصصی
صدور و ارسال گواهی اصل مقالات به صورت ماهانه

تحریریه معماری آرل
منبع: iacut

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-5500.html