حرکت و بازی رنگ ها در نمایشگاه

مترجم: الهه کاشی
در این نمایشگاه، طراحی به نام  Emmanuelle Moureaux به مناسبت صدمین سالگرد نمایشگاه، "حس حرکت" را با رنگ های متفاوت در این فضا نمایش داده است به گونه ای که طیف رنگی چشم را به طور ناخود آگاه به خود معطوف می سازد. درواقع از تعداد 25200 نقوش گل، بدین منظور استفاده شده که فرم پیچشی و فرفره مانند دارند. کاربران با قرارگیری در این فضای رنگارنگ، نوعی هیجان و انرژی را تجربه خواهند کرد که با تنوع رنگ ها ایجاد شده است.


تحریریه معماری آرل
منبع: Archdaily

لینک مستقیم : https://www.arel.ir/fa/News-View-5491.html